Artalk.cz

Rada památek kritizuje Prahu za plány u Masarykova nádraží

Plánovaná zástavba v areálu Masarykova nádraží v Praze neodpovídá podle Českého národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) závazkům, které pro Prahu vyplývají z mezinárodních smluv o ochraně kulturního dědictví. V otevřeném dopise, které dnes zaslal pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti), uvádí, že v souhlasu pražských památkářů k novostavbě chybí stanovisko k doporučení monitorovací mise UNESCO z roku 2019. Dopis komitét poskytl ČTK. Vyjádření magistrátu ČTK shání.

ICOMOS připomíná, že návrh umístění stavby odmítla Vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu (NPÚ). Kritizuje i memorandum, které podepsala Praha s developerem, společností Penta, v němž se město zavazuje neodvolat se proti územnímu rozhodnutí.

NPÚ na svém webu uvedl, že bude požadovat zrušení tohoto územního rozhodnutí. „Realizací stavby by došlo k nevratnému narušení historické zástavby a její výškové hladiny i k citelnému porušení dálkových ikonických pohledů. Nezpochybňujeme oprávněnost vstupu moderní architektury do Pražské památkové rezervace, nemůže se tak ale dít v zásadním rozporu s jejími hodnotami, pro které byla zapsána i na Seznam světového dědictví UNESCO,“ uvedla ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Lokalita, do které má stavba vstoupit, je podle ní cenným prostorem v sousedství prvního pražského nádraží a součástí širšího celku historického jádra Prahy.

Objekt navržený londýnským studiem Zahy Hadidové má lemovat ulici Na Florenci v délce 200 metrů, v nadzemní části je rozdělen do dvou bloků. Od magistrály stoupá ze sedmi podlaží na devět a v prostoru nově vytvořeného náměstí při Havlíčkově ulici vrcholí ve výšce 41,9 metru. NPÚ uvádí, že délkou, výškou i celkovým objemem a charakterem monolitu nerespektuje kvality místa a přesahuje dosud nejvyšší bod bezprostředního okolí o téměř deset metrů. Vstupuje tak do úrovně, ve které se pohybují nejvýznamnější dominanty historické Prahy, píše NPÚ.

Prahu už kvůli obsahu mmeoranda s Pentou minulý týden kritizoval Klub Za starou Prahu. Podle něj se jím posiluje vliv společnosti Penta na vývoj hlavního města. Dohodu s developerem před týdnem schválili pražští radní. Proti původnímu plánu podle dohody vzniknou v části projektu byty, opraveny budou ulice a přibude zeleň. Vedení města zvažovalo, že se odvolá proti nepravomocnému územnímu rozhodnutí, od toho ale nakonec ustoupilo.

Rozhodnutí podle ICOMOS nebylo vydáno v souladu se Zásadami územního rozvoje, právními předpisy a vyhláškami a provází je nestandardní okolnosti. „Hlavní město rozhodnutí v minulosti umetlo cestu tím, že developerovi napomohlo k obejití podmínek stanovených územním plánem – umožnilo mu do výpočtu koeficientů zastavěnosti započítat pozemky ve vlastnictví města, tak, aby ve svém komerčním projektu dosáhl zvětšení rozlohy hrubých podlažních ploch. To vše za okolnosti, kdy stavba nebyla ze sedmi až osmi podlaží snížena, jak bylo požadováno odborníky, ale naopak má mít devět pater,“ píše ICOMOS.

Monitorovací mise UNESCO a ICOMOS loni v Praze řešila mnoho území, která z hlediska ochrany kulturního dědictví mohou být podle odborníků problematická. Mise konstatovala, že historické centrum Prahy zapsané od roku 1992 na seznam světového dědictví UNESCO se může dostat na seznam památek v ohrožení. Jednou z oblastí byl i areál Masarykova nádraží. K první fázi výstavby uvedla, že je třeba pečlivě zvážit výšku a ukončení jejího západního akcentu. Již rok předtím ministerstvo kultury doporučilo snížit navrhované výšky zástavby na maximálně šest nadzemních podlaží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *