Artalk.cz

TZ: Umělec Dalibor Bača prožije tři týdny svého života v izolované komoře

Umělec Dalibor Bača prožije tři týdny svého života v izolované komoře / Galerie moderního umění v Hradci Králové / Hradeb Králové / 12. 5. 2020 – 31. 3. 2021

Vstupní hala Galerie moderního umění v Hradci Králové poskytne od jejího znovuotevření 12. května 2020 do 31. března 2021 prostor pro dílo Dalibora Bači nazvané Za kulisou. Jeho umělecký projekt zde ztvární tmavá a zvukově izolovaná komora, ve které bude umělec v průběhu devíti měsíců trávit tři týdenní pobyty.

V komoře vybavené pouze lůžkem a sociálním zařízením bude Dalibor Bača pobývat oproštěn od konzumace jídla i kontaktu s okolním světem. Název Za kulisou vyjadřuje autorovo přesvědčení o tom, že nás přemíra informací z médií spíše dezinformuje a že mnohá média v dnešní době realitu účelově překrucují a tvoří tak kulisu zastírající skutečnost. Mediální půst, ticho a tma jsou poté nástroji k proniknutí za onu kulisu, ke zklidnění a dosažení hloubky a celistvosti.

Co se odehrává uvnitř komory, zůstává očím návštěvníků skryto. Nemůžeme si být ani jisti, jestli je umělec v daném momentě v komoře přítomen. Umělcova cvičení, meditace a soukromí nejsou předmětem vystavování, ale spíše snahou o nalezení vnitřní cesty oproštěné jak od konzumace, tak od produkce mediálních obrazů.

Za kulisou sleduje umělcovo zkoumání lidského vědomí a osobního prožívání v době mnohonásobných krizí poukazujících na neudržitelnost stávající společnosti (stejně jako jeho monumentální instalace Definitivně nedokončené pro Novou synagogu v Žilině v roce 2018). V současné době nelze přehlédnout důsledky pandemie COVID-19 a vliv následných opatření na naše životy a celou společnost. Navzdory paralelám mezi umělcovými pobyty v komoře a dnešní izolací či karanténou běžných občanů existují mezi oběma situacemi podstatné rozdíly. Umělec izolaci podstupuje dobrovolně, jako odpověď na vnitřní volání, a promyšleně, po dlouhodobé tělesné i duševní přípravě. Pro mnohé z nás je izolace naopak stavem, k němuž jsme bez jakýchkoli příprav donuceni a který představuje značný nápor na naši duševní pohodu.

Dalibor Bača žije a pracuje v Praze a Bratislavě. Je absolventem Vysokej školy výtvarných umení v Bratislavě. Patří ke generaci současných umělců s klasickým sochařským vzděláním v propojení s kritickým pohledem na roli a formu monumentu ve veřejném prostoru. Spoluzaložil iniciativu Veřejný podstavec, která usilovala o využití podstavců zbylých po odstraněných monumentech pro prezentaci současného umění. Ve veřejném prostoru, před Domem odborů v Bratislavě, Bača také dočasně umístil svou bustu Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. (2010), která byla posléze odstraněna. Pozornost širší veřejnosti vyvolalo i jeho angažované dílo CZ_SK_HU_D_PL (2014) ve tvaru vlajky na výstavě Privátní nacionalizmus v Praze a Košicích. V posledních letech se Bača zaměřuje na abstraktnější a procesuálnější, avšak neméně politické vyjádření, jako např. ve své monumentální instalaci Definitivně nedokončené (2018) v Nové synagoze v Žilině. Bortící se věže ze skleněných tabulí pospojované tajícím asfaltem v této instalaci poukazovaly na neudržitelnost společnosti v době klimatické krize.

Galerie moderního umění v Hradci Králové je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Sídlí v historickém centru města v pozdně secesní budově. V nedávných letech prošla budova galerie rozsáhlou rekonstrukcí s důrazem na zachování historického charakteru secesní stavby. Díky intervenci Dalibora Bači Za Kulisou citlivě zrestaurovaná vstupní hala, kde v minulosti již díla bývala vystavována, opět doslova ožije.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *