Artalk.cz

TZ: Nedostatek výtvarného umění ve veřejném prostoru? Stačí si zajít na veřejné toalety

Nedostatek výtvarného umění ve veřejném prostoru? Stačí si zajít na veřejné toalety / Praha / 5. 5. 2020

Tým Burzy #4 bude i v letošním roce působit v Pražské tržnici a rozšiřuje svou aktivitu o netradiční výstavní prostory – veřejné toalety, které se nachází přímo naproti jejich zahrádce. K projektu bylo přizváno kreativní uskupení 3Kurátorky, které nově vznikající Toilet Gallery kurátorsky zaštítí. Otevření Burzy #4 a vernisáž se bude konat 11. května 2020, a to po celý čas otevírací doby.

Toilet Gallery vzniká za účelem prezentace současného umění mimo galerijní prostředí, ve veřejném prostoru, a rovnou na místě, kde by ho všichni nejméně čekali. “Byly jsme osloveny týmem Burzy #4 ke spolupráci na jejich nově vznikajícím výtvarném projektu na veřejných toaletách. Přišlo nám to jako vtipný nápad, který pomůže estetizovat prostor, ke kterému mají lidé spíše odtažitý přístup” říkají 3Kurátorky. Ty oslovily spolu s Burzou #4 současné umělkyně a umělce, aby výtvarně ztvárnili dveře kabinek v rámci jednotného konceptu, který je následně ještě zúžen v jejich kurátorské sekci.

Prvním tématem v prostředí Toilet Gallery bude kontakt. Kvůli šířící se pandemii, se realizace budou soustředit právě na problematiku reálného setkávání. Potkávání s rodinou i přáteli nám chybí, ale z toho s cizí osobou jsme vyzývání mít strach. Vůbec poprvé jsme uzavřeni v našich domácnostech a čelíme situaci, kdy jsme nuceni kontakt omezit úplně. Společnost zastavila nejrůznější aktivity, včetně těch na kulturní scéně, které se jako jiné obory přesunuly do on-linového časoprostoru. Naštěstí již nastal čas, kdy se společnost vrací do původních zaběhnutých kolejí, ale naše vnímání lidského kontaktu bude zkrátka po dvouměsíčním odstupu jiné.

Výtvarné zadání současným autorům bylo, vyjádřit své pojetí kontaktu na místě, které je pro většinu z nás intimním prostorem. V prostoru, kde jsme běžně osamoceni najednou budeme konfrontováni s uměleckými díly. Přechod mezi online prostorem a exponovanou intimitou bude v konceptu Toilet Gallery zajišťovat propojení návštěvníka a umělce skrze QR kódy, které budou součástí popisků jednotlivých buněk. Díky nim se divák dostane na webové stránky či sociální sítě autorů, protože jedním z primárních záměrů Toilet Gallery je úžeji propojit širokou veřejnost se světem současného umění.

Kurátorská sekce 3Kurátorek představuje tematický soubor stay in contact. Zprostředkovává rozvahu devíti vybraných autorů nad tím, co pro každého hraje důležitou roli při udržování kontaktu s okolním světem. Výsledek by měl představit škálu situačních reflexí, jež se vykrystalizovaly z nemožnosti se skutečně setkávat a prožívat umění tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Výběr autorek a autorů byl ovlivněn naší opakovanou spoluprací s nimi, pochopitelně možností být s nimi opět v reálném kontaktu a v neposlední řadě jim umožnit příležitost, skrze kterou se budou moci postupně navracet do jejich nejvíce komfortního prostředí – tvůrčího světa.

Burza #4 je kulturním prostorem, který oživuje Pražskou tržnici již druhým rokem. Před bývalou jateční burzou vytvořila synergické místo pro setkávání s přáteli i sousedy, konání koncertů, workshopů a festivalů. Burza #4 je vedena skupinou mladých lidí, kterým není lhostejný veřejný prostor Prahy, který svou činností obohacují.

Aktuální informace o nadcházejících událostech a akcích naleznete na facebooku Burza#4. Informace o výstavním programu naleznete na stránkách www.3kuratorky.cz, nebo na facebooku 3Kurátorky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *