Artalk.cz

Projekt Otevřené sbírky zmapoval stav digitalizace kulturního dědictví v ČR

V souvislosti s aktuální situací, kdy jsou české sbírkotvorné instituce zavřené, se často hovoří o zpřístupnění artefaktů online. Nový web otevrenesbirky.cz teď podává přehlednou zprávu o digitalizaci a zpřístupňování kulturního dědictví v České republice. Web obsahuje kromě komentářů ke stavu digitalizace a zasazení do evropského kontextu také přehledné grafy s počty online dostupných artefaktů jednotlivých institucí.

Webová stránka je strukturována do několika tematických okruhů zahrnujících důvody a možnosti zveřejnění reprodukcí sbírkových předmětů online, srovnání s evropskými státy, ale také například problematiku související s autorskými právy. Nedílnou součástí jsou mimo jiné přehledné grafy zahrnující data ze všech veřejných sbírek čítajících celkem 18 786 098 artefaktů, a to od Národního muzea až po sbírku města Hostinné.

Cílem projektu bylo podat přehledný souhrn veřejně dostupných dat spolu s komentářem k aktuální situaci na poli digitalizace a prezentace artefaktů. Ty bývají totiž ve valné většině nepřístupné širokému publiku a automaticky tak mají menší možnosti využití nejen pro výstavní účely.

“Digitalizované sbírkové předměty jsou dostupnější, přehlednější a lépe přístupné pro učitele, badatele, umělce, designéry i širokou veřejnost. Naleznou uplatnění při vzdělávání, výzkumu nebo v kreativním průmyslu; ať už se jedná o film, divadlo nebo architekturu, při tvorbě různorodých publikací či v nových disciplínách, jako je například design počítačových her. Otevírání sbírek online je v celoevropském měřítku považováno za mimořádně důležitou cestu, jak sdílet kulturní bohatství a nabídnout jej jako „materiál” pro nejrůznější využití,” dodává Lukáš Pilka, iniciátor Otevřených sbírek.

Návštěvníci webové stránky tak mají možnost snadno zjistit, kolik položek ze sbírek jednotlivých českých muzeí nebo galerií naleznou dostupných online, seznámí se se základní problematikou související s digitalizací kulturního dědictví a jaké jsou všeobecné důvody pro započetí tohoto náročného procesu. Spolu s tím také získají srovnání v evropském kontextu.

Přestože výsledné statistiky poukazují malé a v mnoha případech nulové zapojení se do procesu digitalizace děl nebo jejich zveřejnění online, již nyní jsou na webu uvedeny příklady institucí a portálů, které všeobecný průměr znatelně překročily a jejichž výstupy stojí za pozornost. Autoři plánují do budoucna webovou stránku aktualizovat a zjištěná data dále zasazovat do nových kontextů.

Za projektem stojí designer a publicista Lukáš Pilka a propagátorka umění a designu Tereza Škvárová, oba někdejší absolventi oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

Projekt vznikl za podpory UMPRUM.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *