Artalk.cz

TZ: Výstavní projekt DIVOCe! hledá nová “pravidla hry” během karantény

Výstavní projekt DIVOCe! hledá nová “pravidla hry” během karantény / Galerie NoD / Praha / 10. 4. 2020 – ??. ??. ????

Galerie NoD bojuje proti stagnaci a vyzývá umělce k aktivitě. Do uzavřené galerie bude řetězovou reakcí každý den přibývat jedno umělecké dílo, a to až do konce nařízení omezení galerijního provozu způsobeného COVID-19. Nejen diváci budou mít možnost skrze nový model výstavy prozkoumat roli umění v současné době.

Galerie NoD reaguje na situaci celostátního stavu nouze realizací skupinového uměleckého projektu DIVOCe!, který právě probíhající období karantény tematizuje a umělecky zpracovává. Počínaje datem 8. 4. 2020 bude každý den do uzavřené, veřejnosti nepřístupné galerie přibývat vždy jedno umělecké dílo. Konkrétní vystavující vždy současně nominuje další osobnost, která do vznikající výstavy dodá své dílo. Řetězová reakce nominování a vystavování potrvá až do konce vládou nařízeného uzavření kulturních institucí. Jednotlivá díla se kumulují v karanténě uzavřené galerie bez reálných návštěvníků. Ti budou moct projekt sledovat pouze skrze online prostředí.

Prvním nominovaným a vystavujícím umělcem je Martin Zet.

Aktuálně nominovaní a následně vystavující umělci:

Martin Zet
Lenka Tyrpeklová
Milena Dopitová
Tomáš Hlavina
Jan Pfeiffer
Janek Rous
Magdaléna Stanová
Šárka Koudelová
Jimena Mendoza

“Příchod pandemie COVID-19 proměnil (dočasně či trvale) povahu globální situace, stanovil nová nejistá území a překreslil hranice – ať už geografické, geopolitické či sociální, také však i hranice zkušenostní. Transformovaná perspektiva reorganizovala každodenní život v celé šíři horizontu civilizace 21. století. Nesčetné množství reakcí, vizí a iniciativ vyprofilovalo společnost jako členitý terén – někdy lucidně prohlédnutelný, občas zas obskurně temný – který danou „krizi“ překlenuje různými, ať už vespolnými či soukromými, strategiemi. Mimo rámec lidskoprávní – nároku na život a zdraví – jednotícím jmenovatelem často rozličných návodů, postojů a praxí vypořádávání se s pandemickým kontextem se stává snaha vyhnout se jakkoli pojímané stagnaci. Stagnace industriální, ekonomická, intelektuální či spirituální je totiž zapovězeným řečištěm v obraze budoucnosti „Světa COVID-19“.

Projekt DIVOCe! je reakcí na eventuální stagnaci umělecké produkce a prezentace v institucionálním smyslu. Otevřený kurátorský koncept, vycházející z principu skupinového, „zřetězeného“ kurátorování, testuje jak adaptabilitu klasického formátu umělecké výstavy v novém společenském režimu, tak i schopnost umělecké scény nově nastavenou sadu limitů a podmínek absorbovat do systému uměleckého jazyka. Proměnu „pravidel hry“ proto chápeme jako příležitost znovu prozkoumat roli umělecké tvorby a praxe coby archivu, mapy a modelu zároveň,” zamýšlí se nad konceptem výstavního projektu kurátor Pavel Kubesa.

Vznikající projekt DIVOCe! se tak ve svém průběhu může stát uměleckým svědectvím o období pandemické krize, současně nabídne zajímavou mezigenerační mapu české umělecké scény. Aktuálně je do projektu zapojena řada vůdčích uměleckých osobností, stejně tak jako zástupci nejmladší umělecké generace.

Podstatná část produkce NoD (divadlo, galerie, live music) se přesouvá do prostředí online platforem a sociálních sití, ve kterých hledáme nové nástroje umělecké prezentace. V galerijní dramaturgii byla prvním logickým krokem realizace 3D Virtual Tour probíhající výstavy, která nabízí divákům řadu multimediálních interakcí. Souběžně oživujeme online video kanály Galerie NoD TV , na kterých prezentujeme audiovizuální díla vystavujících umělců, interview s umělci či záznamy veřejných diskuzí. Nadále pokračují také výstavy ve veřejném prostoru, které před prostorem NoD nad křižovatkou Rybná-Dlouhá probíhají už od roku 2012 a jsou pro městké prostředí v okolí Experimentálního prostoru NoD signifikantní.

Také divadelní platforma NoD připravila online streamovací projekt NoDFlix, koncerty v dramaturgické spolupráci s partnerským klubem ROXY se začnou z prostoru NoD vysílat od 10. 4. 2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *