Artalk.cz

do 10. 4. 2020 / Prieskum dopadu koronavírusu na kultúru

Prieskum dopadu koronavírusu na kultúru / Stojíme pri kultúre / do 10. apríla 2020

Vážené umelkyne, vážení umelci, zástupcovia a zástupkyne kultúrnych inštitúcií, organizácií a podnikov kreatívneho priemyslu,

rozhodnutím hlavného hygienika vstúpil 10. marca 2020 do platnosti celoslovenský zákaz organizovania kultúrnych podujatí, ktorý sa 13. marca 2020 rozšíril o zatvorenie všetkých prevádzok voľnočasových aktivít, a to až do odvolania.

Protipandemické opatrenia, tak v plnej sile zasiahli kultúrne inštitúcie a zariadenia kreatívneho priemyslu pred všetkými ostatnými odvetviami hospodárstva Slovenska.

Samostatne zárobkovo činné umelkyne a umelci, ako aj kiná, galérie, divadlá, kultúrne centrá a iné na návštevníkov a návštevníčky orientované zariadenia kultúrneho a kreatívneho priemyslu sú pritom najzraniteľnejšou skupinou, pokiaľ ide o ekonomické dôsledky protipandemických opatrení.

Niektorých a niektoré z nich môže už dvojtýždňový zákaz zatlačiť do ekonomicky neriešiteľnej situácie. Je preto potrebné im poskytnúť predovšetkým nádej, že ich situácia nám nie je ľahostajná a zo súčasnej situácie existuje východisko.

Viacero krajín Európskej únie sa už v tejto fáze boja s pandémiou zaoberá aj opatreniami “na čas po tom”, ktoré majú zmierniť ekonomické dopady protipandemických opatrení a kompenzovať dôsledky štátom prijatých preventívnych opatrení.

Platforma Stojíme pri kultúre podporuje všetky štátom prijaté opatrenia, ktoré smerujú k zmierneniu šírenia pandémie. Sú v záujme nás všetkých.

Rezort kultúry bol zasiahnutý mimoriadnou situáciou medzi prvými odvetviami hospodárstva. Chceme veriť, že nebude tiež aj posledným, ktorého sa uvoľňovanie a zmierňovanie opatrení dotkne.

Hospodárske škody sa pritom v rezorte kultúry začali kumulovať už aj pred 10. marcom a ich generovanie neskončí ihneď po odvolaní zákazov. Nábeh kín, divadiel, kultúrnych centier a ďalších inštitúcií bude totiž zložitejší ako ich zatvorenie. Je preto pre nás zásadné, aby sa vláda (to sa týka aj tej odchádzajúcej) paralelne začala zaoberať aj situáciou v jednotlivých sektoroch hospodárstva a začala navrhovať účinné a rýchle opatrenia “na čas po tom”, ktoré by uľahčili návrat k bežnému životu vo všetkých sektoroch hospodárstva na Slovensku.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť na našej platforme priestor pre sústredený zber dát, aby sme identifikovali aspoň v náznakoch rozsah a druhy škôd (či vynútených nákladov), ktorým jednotlivé subjekty kreatívneho priemyslu musia v súvislosti s mimoriadnou situáciou čeliť.

DOTAZNÍK – PRIESKUM DOPADU KORONAVÍRUSU

Uvedomujeme si, že mimoriadna situácia trvá, preto škody sú len aproximatívne a môžu rásť. Prosíme Vás preto, pokiaľ sa rozhodnete škodu aj vyčísliť, aby ste uvádzali len čísla, ktoré viete podložiť (odôvodniť) už v čase, keď formulár vypĺňate, a to za obdobie až do 10. apríla 2020 (keďže zohľadňujeme, že nábeh verejnosti bude postupný, a nie skokový).

Sme si vedomí a vedomé, že svoje prieskumy a mapovanie vykonávajú aj ďalšie organizácie, avšak dôvovodom nášho prieskumu je to, aby sme podchytili aj tie subjekty, ktoré nie sú zastrešené profesionálnymi organizáciami, a aby sme zmapovali situáciu v rôznych oblastiach kultúry.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť mailom alebo telefonicky.
Prosím, šírte dotazník ďalej, aby sa zozbierali čo najrelevantnejšie dáta.

S pozdravom,
za platformu
Stojíme pri kultúre
Stanislav Krajči
Nina Vidovencová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *