Artalk.cz

TS: Michaela Šuranská, Jan Kostaa

Tupá sila / Michaela Šuranská, Jan Kostaa / kurátorka: Kristína Hermanová /A7 rooms Gallery / Banská Bystrica / 14. – 27. 3. 2020 

Tupá sila: Michaela Šuranská a Jan Kostaa

Kurátorka: Kristína Hermanová

Galéria A7 rooms Gallery, Lazovná 5, Banská Bystrica

vernisáž: 13. 3. 2020 o 19h

Výstava Tupá sila predstaví diela dvoch mladých umelcov venujúcich sa prevažne médiu maľby s presahmi do inštalácií. Ich súčasnú tvorbu spája svojská interpretácia národných tradiícií a skúmanie, čo všetko sa dá skryť do kultúrnych stereotypov – konzumom vyprázdnené rituály, nevybité silné egá, frustrácie, nesystematické hľadanie svojej príslušnosti k niečomu, čo nazývame národom.

Michaela Šuranská (1993) sa vo svojej tvorbe v posledných rokoch venuje sledovaniu vzniku bizarných kultov, ktoré v sebe miešajú prvky histórie a súčasnosti, idealizmu a nacionalizmu. V maľbách a priestorových realizáciach sa sústavne objavuje niekoľko motívov – symbolických artefaktov, ktoré u autorky počas niekoľkých rokov nadobudli význam svojbytnej ikonografie reflektujúcej jednakosobný, intímny prístup k danej tematike, a zároveň odkazujúci na stredoeurópske mýty a nehody, ľudové tradície, sociálne konvencie a kultúrne špecifiká. Špeciálne miesto v aktuálnej tvorbe zaujíma vertikálny drevený hranol „útočného charakteru“, ktorý sa ako symbol niečoho agresívneho, maskulinneho, odolného a tradicionalistického opakuje v maľbách aj v inštalácií.   

Jan Kostaa (1983) sa dlhodobo venuje skúmaniu pozície silného mužského jedinca, hlavy rodiny, zberateľa trofejí, či už tých loveckých alebo sociálnych. Ako predloha mu slúži ľudský samec, ktorý má väčšinu situácií svojho každodenného diania pod kontrolou a alibisticky sa odvoláva na konkrétne tradície, alebo zvyklosti, prípadne na animálne zákonitosti. Jeho ciele sú jasné a kontrolu si vydobíja sám, tlakom na svoje okolie, fyzickým alebo psychickým. Kostaa sa odvoláva na sociálne monštruózne konštrukty a životnú filozofiu starých otcov, dominantných „živiteľov“ rodín, ktorí mali v týchto témach jasno, a ktorých tvrdá výchova sa odrazila aj na nasledujúcej generácii.

V rámci slávnostného otvorenia komunitného centra 365.labb, ktorého je galéria A7 rooms Gallery súčasťou, sa vo štvrtok 19. 3. 2020 uskutoční komentovaná prehliadka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *