Artalk.cz

TZ: Krajská galerie vystavuje grafiky starých mistrů ze sbírky zámku Buchlovice

Krajská galerie vystavuje grafiky starých mistrů ze sbírky zámku Buchlovice / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 10. 3. 2020

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zve na výstavu Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice. Výběr z cenné grafické sbírky zámku představuje významné nizozemské umělce 16. a 17. století jako je Lucas van Leyden, Pieter Bruegel starší nebo Rembrandt van Rijn. Výstavu zahájí vernisáž v úterý 3. března 2020 v 17. hodin a k vidění bude v Grafickém kabinetu budovy 14 do 31. května 2020.

Výstava představuje výběr z nejcennějších grafických děl, která jsou součástí mobiliárního fondu státního zámku Buchlovice. Jeho grafická sbírka patřila již koncem 19. století k nejpočetnějším a umělecky nejhodnotnějším kolekcím tohoto typu ve střední Evropě. Výjimečné postavení buchlovické sbírky dotvrzuje i skutečnost, že se do současnosti dochovala ve vzácné celistvosti a nenarušenosti.

„I přes tyto skutečnosti však zámecká sbírka zůstává širší veřejnosti téměř neznámá. Aktuální výstava, která se soustředí na nizozemskou část kolekce, bude jedinečnou příležitostí k jejímu hlubšímu poznání. Návštěvníci uvidí vzácné grafiky předních umělců, které pak kvůli citlivosti materiálu znovu budou muset několik let odpočívat ve tmě v depozitáři.“ vysvětluje kurátorka výstavy Pavlína Pyšná.

Podobu sbírky spoluutváří téměř šest a půl tisíce grafik důležitých osobností mnoha epoch umění 15. až počátku 20. století. Zatímco české umění sleduje pouze okrajově, její těžiště spočívá v grafice tvůrců cizích evropských zemí. Fond disponuje reprezentativním zastoupením děl německé provenience a rovněž italských prací, další kvalitní soubory představují díla z Nizozemí, Francie nebo Rakouska, v menším rozsahu je zachycen také materiál anglický.

V rámci těchto celků zvláště vyniká tvorba holandských a flámských umělců 16. a 17. století, se kterou stávající výstava seznamuje. Výběr zahrnuje díla sedmi autorů působících na poli grafického umění v období renesance a baroka, a sice Lucase van Leyden (1494-1533), Pietera Bruegela staršího (1525/30-1569), Hendricka Goltzia (1558-1617), Jana van de Velde (1593-1641), Rembrandta van Rijn (1606-1669), Nicolaese Berchema (1620-1683) a Jacoba van Ruisdael (1628-1682).

Výstava je v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně ke zhlédnutí do 31. května 2020. Zároveň se veřejnost může zúčastnit komentovaných prohlídek s kurátorkou Pavlínou Pyšnou, které se konají v úterý 24. 3. a 21. 4. vždy v 17 hodin. Více informací na www.galeriezlin.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *