Artalk.cz

TS: Ladislav Vychodil

Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia: LV100 / Kurátorka: Zuzana Koblišková / Grafický dizajn: Peter Nosáľ / Architekt výstavy: Mojmír Vychodil / Slovenská národná galéria / Bratislava / 29. 2. – 5. 7. 2020

LV100

Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Trvanie výstavy: 29. 2. – 5. 7. 2020

Otvorenie výstavy: 28. 2. 2020 o 18.00

Kurátorka: Zuzana Koblišková

Grafický dizajn: Peter Nosáľ

Architekt výstavy: Mojmír Vychodil

V roku 2020 si slovenské profesionálne divadlo pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Slovenská národná galéria pri tejto príležitosti pripravila výstavu k stému výročiu narodenia profesora Ladislava Vychodila (1920 – 2005), jedného z najvýznamnejších českých a slovenských scénografov 20. storočia.

Vplyv tohto výtvarníka bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a kde vychoval niekoľko generácií scénografov.

Ladislav Vychodil formoval scénografiu takmer šesť dekád a scénické návrhy vytvoril k vyše piatim stovkám inscenácií doma aj v zahraničí. Posledné z nich mali diváci možnosť vidieť pred dvadsiatimi rokmi priamo v divadlách, a aj preto táto výstava predstavuje autorovu tvorbu v galerijnom kontexte. Zameriava sa na výtvarné princípy Vychodilovej scénografie a mapuje najmä to, ako o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach jeho tvorby. Osobitný priestor je venovaný aj Vychodilovej „budovateľskej“ úlohe a jeho pôsobeniu v divadelných dielňach Slovenského národného divadla, pri zrode ktorých stál.

Mnohé z autorových predstavených návrhov sú vystavené prvýkrát, iné už precestovali celý svet. Veľkú časť pozostalosti autora dnes spravuje Múzeum Divadelného ústavu v Bratislave, no vďaka daru a pôžičkám od rodiny Ladislava Vychodila získala Slovenská národná galéria na prípravu tejto výstavy aj množstvo návrhov a dokumentácie, ktoré sa na verejnosť dostanú pravdepodobne po prvý raz. Výstave predchádzal tiež výskum dosiaľ nepublikovaného materiálu z archívu Thompson Library v Ohio State University – poznámky a nahrávky z rozhovorov Jarku Buriana, amerického divadelného historika českého pôvodu, s Ladislavom Vychodilom. Zo spolupráce s Ohio State University vzišla aj iniciatíva rekonštrukcie makety, ktorú autor vytvoril k inscenácii Svätopluk odohranej v roku 1970 na nádvorí Bratislavského hradu. Maketu rekonštruoval prof. Dan Matthews, ktorý sa systematicky venuje štúdiu českej a slovenskej scénografie.

Na prípravách sa podieľal aj vnuk Ladislava Vychodila Mojmír (Vychodil Architects), ktorý je architektom výstavy. Vo svojej koncepcii hľadal spôsoby ako preniesť výtvarné princípy divadelnej scénografie do galerijného prostredia prostredníctvom rôznych citácií z diel svojho starého otca. Najvýraznejším príkladom tohto prístupu je inštalácia v átriu Esterházyho paláca, ktorá je kombináciou nami vytvorenej repliky scénického prvku z najznámejšej autorovej inscenácie k Nezvalovej utopickej dráme Atlantída z roku 1961 a autentickej tepanej orlice použitej v inscenácii Princ Fridrich Homburský (1983). Súčasťou výstavnej inštalácie je aj niekoľko video projekcií multimediálneho umelca Borisa Vitázka, ktoré vychádzajú zo scénických princípov Ladislava Vychodila. V poslednej miestnosti výstavy na návštevníkov čaká interaktívna inštalácia, v ktorej si budú môcť vyskúšať scénografické princípy a postupy inšpirované Vychodilom a vytvoriť si makety scénografického priestoru.

Zuzana Koblišková,

kurátorka výstavy

K výstave vychádza viac než 140-stranový katalóg v dvojjazyčnom slovensko-anglickom prevedení s textmi kurátorky Zuzany Kobliškovej, štúdiou teatralogičky Šárky Havlíčkovej Kissovej venovanou dramatickým obrazom z dejín národa slovenského – operám Juro Jánošík (1954), Beg Bajazid (1957) a Svätopluk (1960) a s esejou prof. Dana Matthewsa z Ohio State University o majstrovstve Ladislava Vychodila a o dielňach, ktoré pri Slovenskom národnom divadle vybudoval.

Bohatý sprievodný program k výstave okrem iného ponúkne niekoľko špecializovaných prednášok zameraných na vybrané témy obsiahnuté vo výstave či návštevy Umelecko-dekoračných dielní a historickej budovy SND.

Vypožičiavatelia

Za zapožičanie diel na výstavu ďakujeme:

Divadelný ústav, Bratislava

Divadelní ústav, Praha

Moravské zemské muzeum, Brno

Národní muzem, Praha

Slovenské národné múzeum, Bratislava

Slovenské národné divadlo, Bratislava

rodina Vychodilovcov

súkromní zberatelia

Sprievodný program výstavy

29. 2. – 5. 7. 2020

Interaktívna inštalácia: Vytvor si maketu

K výstave LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Kto je scénograf a aké otázky musí riešiť? V poslednej miestnosti výstavy majú návštevníci možnosť vyskúšať si scénografické princípy a výtvarné postupy inšpirované tvorbou Ladislava Vychodila.
Môžu si vytvoriť vlastnú maketu scénografického priestoru, experimentovať s vlastnosťami svetla, zmenami farebnosti pri výmene filtra, skúsiť, aké vlastnosti majú rôzne druhy látky, či vytvoriť jednoduchý model kvadratickej plochy – tzv. hyperboloid. Na záver vznikne model priestoru, ktorý si návštevníci môžu dotvárať aj doma.

Pripravila: Magdaléna Kuchtová z Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG

HYPERLINK „http://www.sng.sk/sk/bratislava/navsteva/kde-nas-najdete/esterhazyho-palac“ Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Streda 4. 3. 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Scéna

Kde všade sa dá vytvoriť divadlo a akú úlohu v ňom zohrávajú naši malí a divokí účastníci programu? Preskúmame všetky druhy improvizácie na výstave slovenského scénografa Ladislava Vychodila.  Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: HYPERLINK „mailto:male.divy@sng.sk“ male.divy@sng.sk

Streda 11. 3. 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Scéna

Kde všade sa dá vytvorť divadlo a akú úlohu v ňom zohrávajú naši malí a divokí účastníci programu? Preskúmame všetky druhy improvizácie na výstave slovenského scénografa Ladislava Vychodila.  Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: HYPERLINK „mailto:male.divy@sng.sk“ male.divy@sng.sk

Nedeľa 15. 3. | 15.00

Siesta v galérii: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí scénografické návrhy Ladislava Vychodila a ich historický a umelecký kontext.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Štvrtok 19. 3. | 18.00

Kurátorský výklad: Ladislav Vychodil

Kurátorka Zuzana Koblišková a jej hosť Karol Mišovic z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV predstavia novootvorenú výstavu LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia, ktorú SNG pripravila k stému výročiu narodenia významného scénografa Ladislava Vychodila.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 29. 3. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Rodinná nedeľa: Opona

Slávny dramatik William Shakespeare raz napísal, že celý svet je javisko. Čo ale tvorí svet na javisku? Hoci budeme v galérii, spoločne preskúmame, aké prostriedky využíva divadlo a najmä to, akú úlohu v ňom hrá výtvarník. Nazrieme za oponu, aby sme si všimli aj veci, ktoré si z hľadiska bežne nevšímame.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: HYPERLINK „mailto:miroslava.misova@sng.sk“ miroslava.misova@sng.sk

Štvrtok 2. 4. | 18.00

Diskusia: Ladislav Vychodil a jeho pracovná rodina

Na diskusii kurátorky výstavy LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia Zuzany Kobliškovej s bývalou asistentkou prof. Vychodila Máriou Hrankovičovou a s jeho žiakmi sa dozvieme viac o tom, ako fungovala Katedra scénografie Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, divadelné dielne a ako sa robilo divadlo za čias jeho pôsobenia v Slovenskom národnom divadle.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 2 € / 1 €

Informácie o ďalších programoch budú zverejnené v programových bulletinoch a na HYPERLINK „http://www.sng.sk“www.sng.sk.

Vstup na výstavy v Bratislave je aj v roku 2020 voľný!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *