Artalk.cz

TZ: Fenomén Kuňka – Kunětická hora ze sbírek VČG

Fenomén Kuňka – Kunětická hora ze sbírek VČG / kurátorka: Tereza Nováková / Dům U Jonáše / Pardubice / 5. 3. 2020–21. 6. 2020

Výstava Fenomén Kuňka představuje díla ze sbírek galerie zachycující podobu hradu a krajiny kolem Kunětické hory. Dominantu a symbol města Pardubic nalezneme na obrazech v duchu romantismu a realistické malby z konce 19. století, prvorepublikové práce i díla poválečná. 

„Je to něco jako hora Říp pro Čechy. Kunětická hora se před 20 lety stala i grafickým symbolem obnoveného Pardubického kraje,“ říká patron výstavy, 1. náměstek hejtmana Roman Línek, ¨

a pokračuje: „Díky okolní rovině je tato dominanta viditelná z velké části kraje a zejména pro obyvatele Pardubic je její silueta po cestách z dálky vždy známkou toho, že se člověk blíží domů.“

Prostřednictvím vystavených děl můžeme sledovat proměnu vnímání světa a dobové vizuality v průběhu téměř sta let. Východočeská galerie v Pardubicích touto výstavou navazuje na tradici tematických krajinářských výstav, které představují návštěvníkům významné stavby nebo památky.  ¨

Ve výběru autorů se objevují malíři a grafici jako Hugo Ullik, František Kaván nebo Václav Jansa a především místní rodáci Emil Artur Pittermann-Longen, Jaroslav Grus, František Vincenc Danihelka, Vojtěch Sedláček, Cyril Bouda, Pavel Šimon, Ladislav Pejchl, Vladimír Kopecký a další.

Zvláštní kapitolu výstavy tvoří proměnlivá expozice fotografií Jiřího Tomana, souboru pohlednic ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích nebo faksimilií plánů a map ze Státního okresního archivu Pardubice, zachycující s překvapivým nadhledem Kunětickou horu a život v jejím okolí.

K výstavě je vyhlášena výtvarná soutěž Na hradě a v podhradí  pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ a rodinné kolektivy.

Doprovodný program k výstavě do června 2020:

26. 3. 2020 od 10:00 a od 17:00
komentovaná prohlídka výstav Fenomén Kuňka a Rodná hrouda, Tereza Nováková

14. 5. 2020 od 10:00 do 18:00
OMG: VOLNÝ VSTUP do expozic, slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Na hradě a v podhradí.

22. 5. 2020 od 17:00 do 23:00
MUZEJNÍ NOC: workshop a tvorba pěti umělců v galerii

27. 5. 2020 od 10:00 a od 16.00
komentovaná prohlídka výstav Fenomén Kuňka a Rodná hrouda, Tereza Nováková

27.5. 2020 od 17:00
Jak se staví pod Kuňkou – přednáška s diskuzí architekta Ing. arch. Ondřeje Teplého, stavebního historika MgA. Františka R. Václavíka a kastelána hradu Bc. Miloše Jirouška o problematice současné výstavby, veřejném prostoru a ochranném pásmu kolem Kunětické hory.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *