Artalk.cz

TS: KREO_MAT – Digital detox failure

Samuel Bilý, Daenerys of house YOLO, Laura Fiľáková, Milan Hrbek, Zlobertt Chryzantém, Václav Janoščík, Andrej Klobušník, Ľuboš Lorenz, Adam Macko, Alžbeta Papíková, Petr Piechula, Vladike Rác, Martin Sovič, Dalimír Stano, Samuello Szabo, Benjamín Tichý, Viera Zubalová / KREO_MAT: Digital detox failure / koncepcia: Viera Zubalová /  EQO (priestor interaktívnej kultúry) /  Spišský Hrhov / 4. 3. – 15. 4. 2020

Samuel Bilý – Daenerys of house YOLO – Laura Fiľáková – Milan Hrbek – Zlobertt Chryzantém – Václav Janoščík – Andrej Klobušník – Ľuboš Lorenz – Adam Macko – Alžbeta Papíková – Petr Piechula – Vladike Rác – Martin Sovič – Dalimír Stano – Samuello Szabo – Benjamín Tichý – Viera Zubalová

4/3 – 15/4/2020

EQO (priestor interaktívnej kultúry), Spišský Hrhov

vernisáž: 4/3/20 (streda) o 18:00

koncepcia: Viera Zubalová

sprievodný text: Adam Macko

„What´s the meaning of this shit?!“ kryptonazi, The Grand Budapest Hotel (2014, dir. Wes Anderson), TCR 01:09:28:05

Výstavný projekt rámcuje digitálnu komunikačnú platformu v časozbernom rozsahu dvoch rokov. Výstava je sondou do reprezentantov komunikačných kódov, pojednaním o univerzalizme globalizovanej komunikácie, ktorá unifikovala formy jazyka mimo charakteristík skupín a dialektov. Diskurz preberá indexové formy, piktogramické tvary, kombinujú verbálne citácie s odkazmi na meme-kultúru. Kladie nároky na participantov čítať a dekódovať existujúci naratív a vo svojej inštitucionalizácií na statický formát zas na diváka. Prepis sleduje pohyb autorov v jazyku, komunikačný kód má povahu dočasnej štruktúry, je fluidný, neuzavretý, reakčný a otvára polemiku o kritických možnostiach nelineárneho textu.

Autori spočiatku vystupovali pod vlastným menom alebo anonymne pod nickom či avatarom, v priebehu digitálnej výmeny dochádzalo k mystifikácií autorstva a nahrádzaniu identít. Centrálnym motívom sa tak stáva polemika o týchto pojmoch. Participanti komunikácie vstupovali ako reaktanti na už existujúci tok bez výhľadu výstavného zhodnotenia. Platforma slúžila ako zdieľanie subjektívnych pozorovaní a vnemov. Mala povahu Adornovej negatívnej dialektiky s akcentom na neidetitu jednotlivých segmentov. Až materialistický prepis do prezentačného formátu otvára otázku o estetickej hodnote a umeleckom význame celého aktu. Autori sú naraz absolútni tvorcovia a svedkovia. Jazdci fragmentovanej mysle.

Výstava predstaví aformátové digitálne printy a autorské objekty. Bude otvorená vernisážou v priestore EQO v stredu 4. marca 2020 o 18.hod.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *