Artalk.cz

TZ: Dorota Sadovská

Dorota Sadovská / Mimetická krize / kurátorka: Lenka Sýkorová / Altán Klamovka / Praha / 4. 3. – 18. 4. 2020

Dorota Sadovská neustále vyvíjí a reflektuje aktuální formy umění. Zkoumá instalační možnosti závěsného obrazu, kresby a digitální fotografie. Vědomě se svým dílem expanduje do prostoru. Výstava pro Altán Klamovka představuje nejnovější cyklus s názvem Zraněná plátna, který je vytvořen jako site-specific objekt s užitou technikou cut paper avšak na plátno. Autorka pracuje s minimalizovanými výrazovými prostředky a očištěným lidským tělem bez nánosů, které mu civilizace podsouvá, a to v kontextu současné mimetické krize na pozadí vývoje postkonceptuální kresby a tekutosti doby, která rozmývá hranice mezi jednotlivými výtvarnými technikami. Autorka využívá prostorové možnosti rámu a napnutého plátna, které je nařezáváno a zraňováno kresebnými liniemi. Jedinečnost těchto linií ve svém celku vytváří otisk civilizace. Můžeme zde rozpoznat v gestech starší rukopis Sadovské s odkazy na malby postav svatých, avšak zde je užit s větším citem pro prostor. Užitím jasně žluté podkladové barvy si autorka hraje s principem prosvítání a vede tak kresebné linie z plochy do prostoru. Výsledná malířská plátna složená do objektu ve velikosti lidské postavy vizuálně vtahují diváka do zájmu si je podrobně prohlédnout. V detailu pak poodkrývají univerzální, ale hluboká lidská gesta, a to formou přesně vedené anatomické kresby figury. Plátna současně pracují se sochařskou technikou reliéfu či formou trojrozměrného objektu. Právě ona variabilita uchopení malby, sochy či kresby je zde zkoumána s reflexí na současnou mimetickou hru, kterou každodenně zažíváme při záplavě obrazových informací jak ve veřejném prostoru, tak internetovém plošném prostoru ohraničeném rámem našich mobilu či laptopů, který nám však mnohdy předkládá klamlivou realitu lidského těla.

Dorota Sadovská je etablovanou slovenskou umělkyní střední generace. Vystudovala VŠVU v Bratislavě a École Nationale des Beaux Arts v Dijonu ve Francii. Její tvorba se volně pohybuje mezi médii malby, kresby, fotografie, performance a interakce s diváky. Především je malířkou, která vědomě pracuje s respektem k malbě v kontextu historie umění. Doménou autorky se stalo lidské tělo, které chápe z dvojího úhlu, jako hmotu, ale také jako nositele gesta a emoce. Další rovinou intepretace jejího díla je hra s perspektivou a netradičním úhlem zobrazení.

Od roku 2020 se kurátorský záměr Galerie Altán Klamovka bude vyvíjet v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost v umění a mezigenerační dialogy nastupující a střední generace. Proto proběhne jen pět výstav s delším trváním, avšak s propracovanějším systémem dokumentace – kvalitní fotodokumentací a video-rozhovory s umělci. Současně se galerie zaměří na prezentaci zahraničních autorů a prohloubení spolupráce s nimi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *