Artalk.cz

VK na pozíciu riaditeľa/ky GMB

Zriaďovateľom Galérie mesta Bratislava (GMB) je hlavné mesto a nachádza sa v dvoch objektoch –  Mirbachovom a Pálffyho paláci. Galéria spravuje rozsiahle zbierky maľby, sochy, grafiky a kresby od 14. storočia po súčasnosť. Bola založená v roku 1958 a aktuálne je jej riaditeľom Ivan Jančár, ktorý je zároveň kurátorom zbierky kresby, grafiky a ilustrácie 20. a 21. storočia. Ivan Jančár nastúpil do tejto pozície už v roku 1998 a nepretržite ju teda vedie viac ako dvadsať rokov. Minulý rok magistrát vyhlásil výberové konanie, do ktorého sa prihlásilo 11 uchádzačov. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií a odporúčaní personalistov výberová komisia pozvala na pohovor a vypočutie 5 uchádzačov. Pohovory sa uskutočnia v utorok 25. 2. 2020 o 12:00 v Justiho sieni Primaciálneho paláca.

Zuzana Jakalová je kurátorka a kultúrna manažérka; pracuje ako kurátorka v pražskom Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi (spolu so Zbyňkom Baladránom). Päť rokov pôsobila ako kurátorka rezidenčného programu Centra pro současné umění MeetFactory v Prahe. Od roku 2012 bola kurátorkou Prádelny Bohnice, umeleckého priestoru a galérie v psychiatrickej liečebni na okraji Prahy. Vyštudovala Fakultu humanitných vied Karlovej univerzity v Prahe a Teóriu interaktívnych médií na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala stáž u Renate Lorenz na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni. Diplomovú prácu venovala ekofeministickému ponímaniu etiky starostlivosti ako stratégii súčasného umenia. V súčasnosti je doktorandkou na FaVU VUT v Brne, kde skúma témy emocionálnej práce a inkluzivity v inštitúciách súčasného umenia (ved. Jan Zálešák). Absolvovala rezidencie v MuseumsQuartier vo Viedni, v spolupráci s CEC ArtsLink Residency v Triangle Arts Association v New Yorku, v Bluecoat v Liverpoole či v Galérii Arsenal v Bialystoku. Vo svojej kurátorskej praxi skúma okrem iného témy spojené so zdravotnou starostlivosťou, emocionálnou prácou, telesnou normativitou či toxicitou v širších politických, společenských a ekonomických kontextoch. Je členkou a predsedala komisiám na Ministerstve kultury ČR, Fonde na podporu umenia, Institutě umění – divadelním instutu a.i. Publikuje vo Flash Art CZ / SK, A2, artalk.cz, Kapitál a ďalších médiách.

Životopis a prezentácia uchádzačky o pozíciu riaditeľky Galérie mesta Bratislavy tu a tu.

Ivan Jančár sa narodil v Trenčianskych Tepliciach, vyštudoval vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave. Od roku 1983 pracoval ako kurátor modernej grafiky, kresby a ilustrácie v Galérii mesta Bratislavy. V roku 1998 bol vymenovaný za jej riaditeľa. Pripravil viac ako 100 výstav na Slovensku i v zahraničí, publikoval 20 kníh a množstvo článkov o slovenskom a medzinárodnom umení. Zúčastnil sa na viacerých workshopoch a kolokviách (Brno, Viedeň, Štrasburg a iné). V roku 1996 vyhral konkurz na pobyt v Múzeu moderného umenia v Oxforde, v roku 1997 získal Fulbrightovu cenu na pobyt v USA. Od roku 1993 je súdnym znalcom pre výtvarné umenie 20. storočia a súčasné umenie. V rokoch 2003 a 2004 bol expertom Európskej komisie pre kultúru so sídlom v Bruseli v Belgicku. Je členom medzinárodného združenia výtvarných teoretikov AICA. V roku 2005 dostal Cenu Martina Benku. V roku 2012 mu taliansky prezident udelil Rad talianskej hviezdy.

Životopis a prezentácia uchádzača o pozíciu riaditeľa Galérie mesta Bratislavy tu a tu.

Lýdia Pribišová žije apracuje v Bratislave. Je kurátorka, teoretička umenia, od roku 2006 pracuje ako redaktorka časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition, od roku 2015 je jeho šéfredaktorkou. Je členkou AICA. V rokoch 2013 – 2015 pôsobila ako projektová koordinátorka v tranzit.sk, kde realizovala i niekoľko kurátorských projektov. V období od 2013 do 2014 spolupracovala s Kunsthalle Bratislava, kde viedla sériu diskusií s názvom Lupa. V roku 2012 založila občianske združenie PILOT, http://www.pilot-projects.info. Je členkou AICA. V rokoch 2007 a 2011 spolukurátorovala slovenskú sekciu PragueBiennale, v roku 2019 bola jednou z kurátorov Kaunas Biennale v Litve. V roku 2007 spoluzaložila galériu imateriálneho umenia www.evolutiondelart.net. Prispieva do časopisov Flash Art, Vlna, Artribune a Luxflux. Absolvovala Gymnázium L. Sáru v Bratislave (1998), v roku 2003 získala magisterský titul z Andragogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, v roku 2006 magisterský titul z Vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca Absolventi Ateliéru sklárskeho výtvarníctva na VŠVU v Bratislave v rokoch 1991 – 2005, školiteľka PhDr. Mária Smoláková, CSc, v roku 2007 jej bola za diplomovú prácu udelená Cena Martina Benku). V rokoch 2003 – 2004 absolvovala študijný pobyt na Università degli Studi di Catania. V roku 2013 obhájila titul dottore di ricerca na univerzite La Sapienza v Ríme, pod vedením prof. Simonetty Lux s dizertačnou prácou s názvom La Quadriennale di Roma Dall’Ente autonomo alla Fondazione. Una riflessione sulla trasformazione (Rímske Quadriennale. Od štátnej inštitúcie k nadácii. Reflexia o transformácii). V roku 2010 jej za prácu na tomto výskume bolo udelené ocenenie a štipendium nadácie Lemmermann, v roku 2017 vo vydavateľstve Postmedia vyšla jej publikácia La Quadriennale di Roma Dall’Ente autonomo alla Fondazione. Ako kurátorka sa zaujíma o hranice umenia, participatívne projekty, politickú a sociálnu zodpovednosť v umení, a experimentálnu architektúru. Spolupracovala s rôznymi verejnými a súkromnými inštitúciami a galériami: Múzeum MAXXI, Múzeum MACRO, Galéria Valentina Moncada, MLAC Museo Laboratorio d’arte Contemporanrea, Galéria Exelettrofonica, Gallery Apart, Studio Stefania Miscetti, AlbumArte, Brazílska ambasáda v Ríme, Studio Trisorio v Ríme a v Neapole, Viafarini v Miláne; Kunsthalle v Aténach; Múzeum umenia v Kluži /Rumunsko/, Muse Festival, Günter Grass Galéria v Gdansku /Poľsko/; Larm Gallery, Kodaň, /Dánsko/, OI Futuro, Rio De Janeiro /Brazília/; SIC! Luzern /Švajčiarsko/, Múzeum súčasného umenia, Novi Sad /Srbsko/, Múzeum súčasného umenia, Rijeka /Chorvátsko/, Kaunas Biennale /Litva/, Národná galéria, Tirana /Albánsko/, tranzit.org, Kunsthalle Bratislava, Space, Galéria Hit, Galéria Medium, Šamorínska synagóga – At Home Gallery /Slovensko/.

Životopis a prezentácia uchádzačky o pozíciu riaditeľky Galérie mesta Bratislavy tu a tu.

Katarína Trnovská pôsobí v oblasti vizuálneho umenia a kultúry aktívne 15 rokov. Viaceré projekty, ktoré riadila mali medzinárodný presah. Disponujem skúsenosťami s vedením malého a stredne veľkého tímu, získanými počas jej zamestnania v súkromnej galérii ako aj v inštitúcii galerijného typu. Súčasne má prax s koordináciou projektových tímov v prostredí neziskovej sféry zameranej na vizuálne umenie a kreatívny priemysel.

Životopis a prezentácia uchádzačky o pozíciu riaditeľky Galérie mesta Bratislavy tu a tu.

Martin Vančo je úspešný absolvent Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s manažérskymi schopnosťami so zmyslom pre zodpovednosť, kreativitu a prácu v tíme. Viacročné pôsobenie na riadiacich pozíciách v štátnych, vedeckovýskumných a obchodných organizáciách, ako aj v komerčných spoločnostiach súkromného sektora. Bohaté skúsenosti pri organizovaní medzinárodných projektov v oblasti kultúry.

Životopis a prezentácia uchádzača o pozíciu riaditeľa Galérie mesta Bratislavy tu a tu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *