Artalk.cz

TZ: Nela Britaňáková

Nela Britaňáková / Re-Enter The Plant / kurátorka: Šárka Koudelová / Studio PRÁM / Praha / 12. 2. – 3. 3. 2020

První letošní výstavou ve Studiu PRÁM je projekt Nely Britaňákové s názvem Re-Enter The Plant. Multimediální výstavu s environmentálním podtextem připravila ve spolupráci s kurátorkou Šárkou Koudelovou. Vernisáž výstavy se koná 11. 2. v 19:00 a výstavu je pak možné navštívit do 3. 3.

Nela Britaňáková (1995) je součástí mladé, právě nastupující umělecké generace a ve své práci přirozeně využívá současného jazyka fluidní objektové instalace. K přenosu zamýšlené zprávy a emocí využívá kontextuálních významů materiálů, post-scénickou konfiguraci trashových nebo naopak řemeslných předmětů, skupinovou performance (nebo její záznam) i generačně symptomatické rozkročení mezi pseudo-mytologickými vizuálními pozůstatky konzumní doby a jejich zpětným vržením do prostředí přírody v agonii.

S estetikou rostlin a souvisejícími tématy začala Britaňáková pracovat v minulém roce, kdy se jí práce Heleny Johnové – zakladatelky Ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, stala podnětem pro instalaci bakalářské práce. Helena Johnová (1884 – 1962) je autorkou mnoha plastik a keramických objektů, jejichž aktuálnost je až udivující. Odkaz poetických znázornění kvetoucích rostlin v rozpětí od melancholického realismu připomínající atmosféru pre-rafaelitských obrazů až po figurální personifikace, jako by v senzitivní práci Nely Britaňákové znovu ožíval novou aktuálností i kontextem enviromentální krize. Právě zjištění, že některé z rostlin zpracovávané Johnovou dnes patří mezi ohrožené nebo dokonce vyhynulé, se stal pro Britaňákovou úzkostným momentem, tematizujícím klimatickou krizi. Ačkoliv se fokus Neliny aktuální práce od naznačeného enviromentálního aktivismu posouvá k vizuální důležitosti zneklidňující mytologie, ekologické čtení jejích instalacích diváka přivede i k informaci, že textilie a kostýmy, které používá, sama recykluje batikou a šitím ze secondhandových materiálů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *