Artalk.cz

TZ: Galerie Rampa představí instalací POMEZÍ⏐Jana Svobodová třetí výstavu věnovanou materiálům

Galerie Rampa představí instalací POMEZÍ⏐Jana Svobodová třetí výstavu věnovanou materiálům / Ústí nad Labem / 6. 2. 2020

POMEZÍ Jany Svobodové je třetí výstavou cyklu material times, ve kterém hrají hlavní roli specifika materiálů. Výstava bude zahájena 12. února 2020 od 16:30, kdy naváže na vernisáž nového cyklu výstav v BillboArt Gallery a následně od tradičních 18:00 hodin. Hlavním prvkem této výstavy je průnik kovu, technické tkaniny a jejich svérázných struktur. Hra světla a stínu vytváří fascinující hranici na pomezí prostorové instalace, obrazu i grafiky, což jsou výtvarná média, se kterými Jana Svobodová opakovaně pracuje.  

Jsme zacykleni v nekončící medializaci a technizaci veškerého dění kolem nás. Každý sám si musíme definovat bariéry, kterými se vymezujeme a filtry, skrze které čistíme informace, které nás následně ovlivňují. Autorka již delší dobu experimentuje s bezprostředním efektem světla a pohybu, kterým se snaží rozpoutat v divákovi ty nejniternější pocity. Pozorovatel může vnímat jisté napětí, které vzniká mezi výtvarnými médii, světlem a až duchovní aurou celkové instalace. Nepříjemný tlak dotváří příznačný zvuk, chvějící se kovové mříže, který na jednu stranu akcentuje naši nestálou a nesoustředící se mysl, v důsledku každodenní vlny nových zpráv ze světa i z našeho soukromí. Na druhou stranu ale může znění pomoci naladit se na samotný objekt a vytvořit si k němu osobitý vztah.

„Jedinečnost každého obrazu je svázána s trváním stejně pevně,  jako v reprodukci prchavost s opakovatelností“.

Jana Svobodová ve své práci kontinuálně reflektuje krajinu a přírodu ve vztahu k sobě samotné i společnosti. I z tohoto důvodu dostává spojení „vnitřní krajina“, které je v kontextu k její tvorbě často parafrázováno, opět nový rozměr. Další dimenzi instalace dostávají i díky světlu a stínům, jenž jsou pro práce Jany Svobodové stěžejní a často dopomohou vykreslit skryté linie, které by jinak zůstaly nespatřeny.

Jana Svobodová (*1995) vystudovala Art & Design Institutu v Praze v ateliéru Grafiky pod vedením prof. Jiřího Lindovského. Během studia odjela na půlroční Erasmus stáž na Rome University od Fine Arts, kde se blíže seznámila s novými médii, které provázejí její nynější práce. V současné době studuje na pražské Akademii výtvarných umění v Ateliéru sochařství II ak. mal. Tomáše Hlaviny.

POMEZÍ je třetí výstavou cyklu material times, ve kterém hrají hlavní roli specifika materiálů. Hlavním prvkem této prostorové instalace je kombinace kovu a technické tkaniny. Cyklus material times prezentuje návrat od konceptu k formě, který v posledním desetiletí způsobil hlubokou rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po zkratkovitosti vyjadřování. Z toho důvodu výstavy cyklu material times pracují s jednoduchou, ale efektní scénografií.

Galerie Rampa je výstavním prostorem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní program má vždy na starosti část druhého ročníku magisterského oboru Kurátorská studia. Letošními kurátory Galerie Rampa jsou 3Kurátorky ve složení Alžběta Horáčková, Kristýna Hájková a Diana Kněžínková.

Výstava vznikla za podpory Ústeckého kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Fakulty umění a designu a Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstava potrvá od 13. 2. do 8. 4. 2020.

Zahájení výstavy proběhne dvakrát, a to 12. 2. 2020, první po otevření nové výstavní sezóny na BillboArt Gallery od 16:30 a druhé od tradičních 18:00.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *