Artalk.cz

TZ: Martin Zet

Martin Zet / Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety / kurátorka: Terezie Petišková / Dům umění města Brna / Brno / 12. 2. – 21. 4. 2020

Martin Zet je od počátku 90. let výraznou postavou současné české vizuální tvorby a spolupracuje často i s mezinárodní uměleckou scénou. Pro celý prostor brněnského Domu umění připravil instalaci inspirovanou dílem svého otce, sochaře Miloše Zeta. Výstavu s názvem Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety je možné navštívit od 12. února do 21. dubna 2020. Vernisáž se uskuteční 11. února 2020 od 18 h.

Osobitou a zároveň evropsky současnou výtvarnou řečí prostředkuje Martin Zet v Domě umění problémy, které jsou spojené s moderní sochou 20. století. Zdejší instalace zahrnuje rozmanité příklady procesu práce na plastice, určené především pro veřejný prostor. Výstavu lze chápat jako zprávu o sochařské tvorbě, která se vždy nutně konfrontuje s dobovou sociální, politickou i hospodářskou situací, které ovlivňují výsledek umělcova snažení. Tvárný a esteticky silný architektonický prostor Domu umění použil autor zároveň k vytvoření rámce pro rodinný příběh, vyprávěný z osobní pozice. Rovinu vztahu s otcem Martin Zet prezentuje v zobecněné a neokázalé podobě. Shodné iniciály jmen syna i otce (M.Z., M.Z.) jsou pro autora i vizuál výstavy záminkou ke hře s křehkostí vlastní identity – osobnosti jednotlivce, její rodinné kontinuity i determinací.

Martin Zet se výstavou velkou měrou věnuje často opomíjeným prvkům sochařské tvorby ve veřejném či krajinném prostoru jako je sokl, místo pro umístění plastiky, či úprava prostředí pro usazení díla v exteriéru. Přímo do hlavních výstavních sálů Domu umění situoval Martin Zet rozměrnou lávku, jakýsi pochozí kvazi piedestal, určený k vnímání vystavených děl. Instalace obsahuje také několik sochařských děl Miloše Zeta, který je známý především jako představitel československého socialistického realismu. Varianty, skici a modeletta jeho plastik Martin Zet prezentuje často v posunutém měřítku za pomoci 3D technologií. Atmosféru sochařova ateliéru a dobový charakter jeho práce prostředkují videa a tisky. Výstava vystupuje i před Dům umění, kde je umístěno dřevěné bednění formy pro betonovou plastiku Tvárnice (prezentovanou v rámci přehlídky Brno Art Open 2019 na louce před Dolním nádraží), která je ve své podstatě zvětšeninou architektonického prvku Miloše Zeta.

Výstavu Martina Zeta Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety je možné navštívit od 12. února až do 21. dubna 2020 v Domě umění města Brna na Malinovského náměstí. Doprovodný program k výstavě nabídne kromě komentovaných prohlídek, performancí Martina Zeta a sochařského workshopu pro veřejnost také výlet do Beskyd s návštěvou památníku partyzánských bojů Noční přechod, jehož autorem je právě sochař Miloš Zet. Závěr výstavy bude patřit jednodennímu odbornému kolokviu k tématu interpretace oficiální kultury bývalého Československa. K prezentované instalaci Martina Zeta Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety vyjde také stejnojmenná kniha, která obsahuje autorskou koláž textů, záznamů, vzpomínek a obrazových dokumentů ze života Miloše Zeta, dále také soupis jeho sochařských realizací a případové studie jeho díla od Venduly Fremlové, Jany Kořínkové, Zuzany Kriškové, Tomáše Pospiszyla a autorský komentář členů sdružení 4AM – Fórum pro architekturu a média.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *