Artalk.cz

11. 2. 2020 / Prednáška Norberta Lacka na výstave Anny Daučíkovej

Prednáška: O (strategických) vmedzerovaniach vo výtvarnej tvorbe a tvorbe existencie signovanej menom Anna Daučíková / Norbert Lacko / Slovenská národná galéria / 11. 2. 2010 o 18:00 hod

Prednáška Norberta Lacka je pokusom o vyjadrenie konceptuálnych rámcov špeciálnych pojmov v tvorbe Anny Daučíkovej (napr. morfovanie či chumle) a prostredníctvom nich tiež snahou porozumieť výtvarným a existenčným aktivitám autorky – rozpúšťaniu rámcov identity.

Výtvarná tvorba, texty a prednášky, rovnako ako život Anny Daučíkovej, v sebe nesú experimentovanie s možnosťami „neidentitného stávania sa iným“. Úvaha, ktorá je pre slovenské súčasné výtvarné umenie jednou z najpodnetnejších.

Filozof a kurátor Norbert Lacko pôsobí na katedre Teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave. Zaoberá sa štrukturalistickými a  postštrukturalistickými iniciatívami v myslení o výtvarnom umení, možnosťami sociologických teórií umenia a problematikou kritického myslenia. V rokoch 2016 – 2019 spolupracoval s Annou Daučíkovou pri tvorbe a realizácii jej prác.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *