Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová březen 2020

Program Galerie Klatovy / Klenová březen 2020 / Klatovy / 3. 2. 2020

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava
Do 15. 3. 2020
Vladimír Levora (1920 – 1999)
Vladimír Levora,  rodák z Křížovic u Klatov, prožil dobrodružný život. Musel utéct z domova před nacisty, jako vězeň v gulagu na vlastní kůži pocítil represivní stalinský režim, aktivně se účastnil bojů na východní frontě. Toto období popsal v knize vzpomínek Ze stalinských gulagů do Československého vojska. I zápisky z této knihy, kterou začal psát po válce, posloužily představitelům tehdejšího komunistického zřízení k jeho obvinění za kritiku stávajících poměrů u nás a kritiku „našeho velkého bratra“ SSSR.  Koncem padesátých let proto jeden rok strávil v nápravném zařízení ve Valdicích. V roce 1964 se stal prvním ředitelem Okresní galerie výtvarného umění v Klatovech se sídlem na zámku Klenová, a je znám jako její zakladatel.  Nejvíc je však znám v Plzeňském kraji jako malíř krajin a venkova z Pošumaví. Levorova malířská tvorba zahrnuje také vzpomínky na válku, portréty, květinová zátiší, výjevy z městských zákoutí, trhu a rušných ulic.  Galerie Klatovy / Klenová ve spolupráci s rodinnými příslušníky, sběrateli a autorovými přáteli v roce 2020 sto let od malířova narození přináší výstavu, představující část jeho výtvarného díla jako poctu člověku, který se zasloužil o její zrod.
Kurátor výstavy : Michal Lazorčík

Doprovodné akce: 

12. 3. 2020, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Michalem Lazorčíkem

21. 3. 2020 od 17 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
vernisáž výstavy
Kateřina Štenclová / Retro
Kateřina Štenclová se celou svou tvůrčí dráhu systematicky a téměř výhradně zabývá abstraktní malbou. Jejími hlavními výrazovými prostředky jsou barva, vztahy geometrických a organických ploch, malířské gesto, tvar podložky a možnosti instalace obrazových děl. Výstava v Galerii U Bílého Jednorožce v Klatovech není klasickou chronologickou retrospektivou této malířky, ale názorným přehledem témat, principů a postupů, které se v její práci od konce osmdesátých let až do současnosti objevují. Patří mezi ně průzkum barev, monochromie, překrývání motivů a samotných obrazů, konfrontace náhodných struktur a promyšlených konstrukcí. Dílo Kateřiny Štenclové se vyznačuje pozoruhodnou kontinuitou a cyklickými návraty některých formálních řešení. V jednotlivých tematických oddílech výstavy se tak mohou setkávat díla, jejichž vznik může dělit celá desetiletí. I tak na sebe bezprostředně navazují a vedou spolu vzájemný dialog.
kurátor výstavy : Tomáš Pospiszyl
Výstava potrvá do 17. 5. 2020.

Přednášky

13. 3. 2020, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Přednáška Moniky Sybolové : Vilma Vrbová–Kotrbová – dobrá duše klatovské galerie
Příběh umělkyně na pozadí Rakouska-Uherska, 1. republiky, Protektorátu a socialistického Československa. Inspirující život o plnění snů, o nezlomnosti a neuhnutí z cesty svobody a obětování se pro umění. Představíme si dílo (hlavně portréty) a odkaz Vilmy Vrbové-Kotrbové, malířky, designérky, sběratelky a mecenášky.

27. 3. 2020, 18:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Dialogy s historií s krajinářským architektem Zdeňkem Sendlerem
Krajinářský architekt Zdeněk Sendler představí část ze svých realizovaných krajin ve městě: Valdštejnská zahrada v Praze, Zámecká zahrada v Jičíně, Klášterní zahrady v Litomyšli a park na Slovanském náměstí v Brně.

Výtvarné dílny

28. 3. 2020, 14:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Kateřina Štenclová / Retro
Inspirováno tvorbou Kateřiny Štenclové. K malbě tentokrát budeme používat různé části těla, třeba i nohy!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *