Artalk.cz

TZ: Nominace na 25. Cenu Vladimíra Boudníka a 26. ročník výstavy Grafika roku

Nominace na 25. Cenu Vladimíra Boudníka a 26. ročník výstavy Grafika roku / Praha / 23. 1. 2020

Slavnostní vyhlášení cen a vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 27. ledna 2020 v 18.00 hodin v Obecním domě v Praze. Výstava potrvá od 28. ledna do 22. února 2020 v Obecním domě. Výstavu letošního laureáta prestižní Ceny Vladimíra Boudníka můžete navštívit v rámci expozice v Obecním domě na náměstí Republiky. 

Do letošního ročníku bylo přihlášeno 419 prací, z toho bude vystaveno 213 děl a 19 autorských knih. Výstava nabídne různorodé grafické práce a krásné autorské knihy renomovaných grafiků, studentů a výtvarníků s přesahem do různých oborů. Grafika roku patří mezi nejvýznamnější a nejrozsáhlejší výstavní akce v zemi. Mezi vystavujícími najdete Patrika Hábla, Martina Velíška, Petra Nikla, Jakuba Špaňhela, Miloše Šejna, Martina Salajku, Jaromíra 99, Saki Matsumoto, Michala Bačáka, Šimona Brejchu a mnohé další.

26. ročník výstavy Grafika roku naposledy naplní poslání výstavních prostor Obecního domu představením toho nejlepšího ze současného grafického umění. Jste srdečně zváni.

… Grafika roku je výstavním projektem s dlouholetou tradicí a je v České republice zcela jedinečnou akcí zaměřující se na představení a zprostředkování současné grafické tvorby širokého spektra českých umělců – grafiků. Soutěže se každý rok účastní stovky renomovaných českých autorů i studentů, výstava se stává platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, umožňuje teoretikům i samotným umělcům každoročně zhodnotit posun a trendy ve volné grafické tvorbě.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění umělcova celoživotního přínosu grafice. Jejím cílem je společenské ocenění výtvarníků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.

Projekt se koná pod Záštitou primátora hl. města Prahy Zdeňka Hřiba a Ministerstva kultury ČR za spolupořadatelství hl. m. Prahy, MČ Praha 1. Pořádá Nadace Hollar.

Udělovanými oceněními jsou: 

Cena Vladimíra Boudníka
Hlavní cena v kategorii A – velký formát
Hlavní cena v kategorii B – malý formát
Hlavní cena v kategorii C/A – studentské práce velký formát, Cena Simeony Hoškové
Hlavní cena v kategorii C/B – studentská práce malý formát
Hlavní cena v kategorii D – autorská kniha
Cena za tisk z výšky
Cena za tisk z hloubky
Cena za litografii
Cena za serigrafii
Cena za počítačovou grafiku
Cena poroty

V letošním ročníku bylo přihlášeno 419 prací, z toho je vystaveno 213 děl a 19 autorských knih.
Kurátoři výstavy: Mgr. Zdeněk Freisleben, PhDr. Hana Larvová

Komise Ceny Vladimíra Boudníka 2019 ve složení: MgA. Jana Hubatková, Mgr. et. Mgr. Petr Ingerle, Mgr. Markéta Kroupová, PhDr. Ivan Neumann, doc. akad. mal. Miloslav Polcar – předseda komise CVB v předchozím roce, doc. Lenka Vilhelmová – laureátka 24. Ceny Vl. Boudníka,

Se rozhodla nominovat na 25. Cenu Vl. Boudníka: 

Šimona Brejchu, Oldřicha Hameru, Pavla Hayeka, Vladimíra Kokoliu, Ondřeje Michálka, Jiřího Šalamouna a Jana Vičara.

NOMINACE NA CENY GRAFIKY ROKU 2019 

Zasedání porot Grafiky roku 2019 proběhlo dne 6. 1. 2020 v Sále architektů na Staroměstské radnici.
Předseda komisí: Mgr. Zdeněk Freisleben

Nominace na Hlavní cenu v kategorii A – velký formát (grafické listy větší než 297 x 210 mm)
Cena hlavního partnera Pražské plynárenské a.s.
• Členové poroty: prof. MgA. Petr Babák, Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D., PhDr. Hana Larvová, prof. Jiří Lindovský, Jan Van Woensel.
• Nominováni na cenu v této kategorii:
Robin Kaloč – Krajina, akvatinta + tisk z výšky, velikost listu 670 x 960 mm, Iva Krupicová – Hlava, litografie, velikost listu 1070 x 780 mm, Bronislava Bakule Malá – Prales – vnitřní život, linoryt, velikost listu 660 x 960 mm, Saki Matsumoto – Anonymous Kitchen, sítotisk, velikost listu 505 x 775 mm, Petr Nikl – Spytihněv, litografie, velikost listu 990 x 710 mm a Martin Velíšek – Struhadlo, prořezávaný hlubotisk, velikost listu 1400 x 800 mm.
• Přihlášeno 135 prací a vystaveno 90 děl

Nominace na Hlavní cenu v kategorii B – malý formát 
Cena Nadačního fondu Galerie Smečky
• Členové poroty: Šimon Brejcha, PhDr. Vilma Hubáčková
• Nominováni na cenu v této kategorii: Lenka Falušiová – Ukryto ve skalách, čárový lept a rytina ruletou, vel. listu 310 x 265 mm, Jan Hísek – Černý kocour, mezzotinta, velikost listu 477 x 318 mm, Zdenka Hušková – Zuzana v lázni, linoryt, velikost list 297 x 210 mm, Bronislava Bakule Malá – Věci v koupelně, linoryt, velikost listu 310 x 400 mm.
• Přihlášeno 61 prací, vystaveno 18 děl

Nominace na Hlavní cenu v kategorii C/A – velký formát studentská práce, Cena Simeony Hoškové (grafické listy větší než 297 x 210 mm)
předává starosta Prahy 1
Galerie Klatovy / Klenová poskytuje vítězi stipendijní pobyt
• Členové poroty: Mgr. Barbora Kundračíková, PhD, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus, Markéta Hlinovská, PhDr. Terezie Zemánková, MgA. Jakub Zich.
• Nominováni na cenu v této kategorii: Veronika Hoppová – Gorazdova 6, hlubotisk z kamene, velikost listu 333 x 421 mm, SUTNARKA v Plzni, 3. ročník, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš Axmann, Sabina Kafková – Divý kanec, litografie, velikost listu 500 x 707 mm, SUTNARKA, 3. ročník, Ateliér ilustrace a grafiky, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš Axman, Markéta Michalčíková – bez názvu, dřevoryt, fréza, dřevořez, VŠUP Praha, Ateliér ilustrace, vedoucí ateliéru doc. MgA. Juraj Horváth, Tereza Cárová – Ryba, počítačová grafika, velikost listu 900 x 600 mm, PF UHK, 3. ročník, vedoucí ateliéru doc. Jaroslava Severová, ak.mal.
• Přihlášeno 118 prací, vystaveno 74 děl

Nominace na Hlavní cenu v kategorii C/B – malý formát studentská práce (grafické tisky menší než 297 x 210 mm)
Cena IMA s. r. o.
• Členové poroty: Šimon Brejcha, PhDr. Vilma Hubáčková.
• Nominováni na cenu v této kategorii: Kristýna Kořínková – Šípek, počítačová grafika, velikost listu 180 x 261 mm, PF UHK, 3. ročník, vedoucí ateliéru doc. Jaroslava Severová, ak.mal., Jindřiška Jonešová – V noci, lavírovaná litografie, velikost listu 310 x 450 mm, AVU, 4. ročník, Ateliér grafika I., vedoucí ateliéru doc. Dalibor Smutný, Tereza Šrámková – Zvíře, akvatinta, velikost listu 250 x 180 mm AVU v Praze, 3. ročník, Ateliér sochařství II, vedoucí ateliéru Tomáš Hlavinka.
• přihlášeno 57 prací, vystaveno 21 děl

Nominace na Hlavní cenu v kategorii D – autorská kniha
Cena Nakladatelství Teapot
• Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Gina Renotiére, Ph.D., Julie Kačerovská.
• Nominováni na cenu v této kategorii: Marek Janík – První rok, ruční papír, malba papírem kombinovaná se streetartem, velikost listů 420 x 300 mm, FU OU, 2. ročník, Ateliér obalového a knižního designu, vedoucí ateliéru doc. Eliška Čabalová, PhDr, Barbora Dušátková – Neznámé cesty, akvatinta, velikost listu 220 x 190, SUTNARKA, 3. ročník, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš Axmann, Mária Matúšová – … aj tak je to všetko jedlo, počítačová grafika kolorovaná, velikost listu 186 x 135 mm, FU OU, 3. ročník, Ateliér grafika, vedoucí ateliéru doc. Marek Sibinský, Lenka Novotná – Kroj, počítačová grafika, velikost 145 x 145 mm, PF UHK, vedoucí ateliéru doc. Jaroslava Severová, ak.mal.
• přihlášeno 47 prací, vystaveno 19 autorských knih

Nominace na Cenu za tisk z výšky (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
• Členové poroty: Mgr. Ivo Binder, Mgr. Barbora Kundračíková, PhD., PhDr. Terezie Zemánková
• Nominováni na cenu v této kategorii: Bronislava Bakule Malá – Prales – vnitřní život, linoryt, velikost listu 660 x 960 mm.

Nominace na Cenu za tisk z hloubky (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Sutnar – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových
• Členové poroty: Šimon Brejcha, PhDr. Hana Larvová, Markéta Hlinovská
• Nominováni na cenu v této kategorii: Lenka Falušiová – V tichu skal, čárový lept, velikost listu 950 x 550 mm, Robin Kaloč – Krajina, akvatinta a tisk z výšky, velikost listu 670 x 960 mm.

Nominace na Cenu za litografii (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
• Členové poroty: MgA. Julie Kačerovská, Jan Van Woensel, MgA Jakub Zich.
• Nominováni na cenu v této kategorii: Sabina Kafková – Divý kanec, litografie, velikost listu 500 x 707 mm, SUTNARKA, 3. ročník, Ateliér ilustrace a grafiky, vedoucí ateliéru prof. Mikoláš Axmann, Iva Krupicová – Hlava, litografie, velikost listu 1070 x 780 mm, Petr Nikl – Spytihněv, litografie, velikost listu 990 x 710 mm.

Nominace na Cenu za serigrafii (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Sutnar – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových
• Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, PhDr. Vilma Hubáčková, prof. Jiří Lindovský
• Nominováni na cenu v této kategorii: Eduard Halberštát – Globální imigrace, serigrafie, velikost listu 700 x 1000 mm, Zbyněk Janáček – Processing IV. Black, serigrafie, velikost listu 1000 x 1000 mm, Petr Kubáč – Chyba, sítotisk, 700 x 1000 mm, FUD UJEP, Ústí nad Labem, 4. ročník, Ateliér fotografie, vedoucí ateliéru Lukáš Jasanský, grafika vznikla v rámci předmětu Grafické techniky, prof. Miloš Michálek.

Nominace na Cenu za počítačovou grafiku (speciální ceny za grafické techniky)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
• Členové poroty: prof. MgA. Petr Babák, Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D., doc. Mg.A. Pavel Mrkus.
• Nominováni na cenu v této kategorii: Kryštof Brůha – Reonar de Inter Solaris, tisk pomocí robotického ramene technikou unikátně vyvinutou pro kolekci šesti tisků, velikost listu 1000 x 700 mm, Marek Sibinský – ICON – ONE, počítačová grafika, velikost listu 1150 x 1720 mm.

Cena poroty – na Grafice roku 2019 
Cena Havlíkovy přírodní apotéky s.r.o.
• Cena bude udělena zcela výjimečnému dílu na Grafice roku 2019. Na Ceně se jednomyslně shodli všichni členové porot.

Laureáti jednotlivých cen budou vyhlášeni během slavnostního večera dne 27. ledna 2020 v 18. hodin v Grégrově sále (1. patro), vernisáž výstavy proběhne o patro výše ve výstavních prostorách Obecního domu v Praze, nám. Republiky 5, Praha 1.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *