Artalk.cz

22. a 29. 1. 2020 / Nenásilná komunikácia. Kurz s Petrom Kuklišom

Nenásilná komunikácia. Kurz s Petrom Kuklišom / tranzit.sk / Bratislava / 22. a 29. 1. 2020

Srdečne pozývame na kurz Nenásilnej komunikácie, ktorý pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich stretnutí pod vedením Petra Kukliša.

v stredu 22. januára 2020, 18:00 – 19:30
v stredu 29. januára 2020, 18:00 – 19:30
tranzit.sk , Beskydská 12, Bratislava

Z priestorových dôvodov by sme vás radi požiadali o registráciu účasti na kurze do 21. januára na adrese application.tranzit.sk@gmail. com. V registracií prosím špecifikujte či sa chcete zúčastniť 22.1 alebo 29.1 alebo oba dátumy. To participate, please register by January 21 at application.tranzit.sk@gmail. com. Workshop is free of charge. In the registration please specify the date. Workshop will be held in Slovak language.

Nenásilná komunikácia je prístup ku komunikácií a emocionálnej inteligencii, ktorý môže mať hlboký vplyv na naše vzťahy doma, v práci a aj na vzťah k sebe samému. Cieľom kurzu je rozšíriť komunikačné zručnosti účastníčok a účastníkov tak, aby vedeli identifikovať, riešiť, ale hlavne predchádzať konfliktom. Zámerom je poskytnúť podporu, teoretickú orientáciu a zručnosti vedúce k ústretovej a efektívnej tímovej spolupráci a vnútornej motivácii. Kurz je zložený z interaktívnych cvičení a aktivít, obsahuje priestor na otázky a zdieľanie skúseností účastníčok a účastníkov, čas na sebareflexiu a individuálnu prácu ako i praktický nácvik postupov Nenásilnej komunikácie.

Čo sa naučíme na kurze Nenásilnej komunikácie?
– Formulovať požiadavky jasne a úprimne, bez obviňovania, posudzovania a manipulácie
– Porozumieť svojim emóciám, potrebám a ich vplyvu na vzájomnú komunikáciu
– Empaticky vypočuť partnerku alebo partnera v komunikácii a porozumieť jej, či jeho pocitom a potrebám
– Použitie štyroch krokov Nenásilnej komunikácie nielen pri riešení konfliktov

Peter Kukliš pôsobí ako konzultant a školiteľ v Maxman Consultants. 10 rokov školí tímy, komunity a jednotlivcov po celej Európe v tom ako žiť a pracovať viac v súlade sa svojimi pocitmi a potrebami. S Nenásilnou komunikáciou sa zoznámil v budhistickom centre v britskom Cambridge. Jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú IT v Indii, sales a manažment vo Veľkej Británii, kde pôsobil 8 rokov.

Podujatie je súčasťou výstavy Skryté kurikulum.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *