Artalk.cz

TZ: 7+1: Byt sběratele

7+1: Byt sběratele / Zóna pro umění 8SMIČKA / Humpolec / 15. 1. 2020

Umělecká díla ze soukromé sbírky jsou od ledna 2020 součástí nové sbírkové expozice, kterou jako pomyslný byt v prvním patře zóny pro umění 8smička připravila kurátorka Emma Hanzlíková v dialogu s Dominikem Langem, který výběr ze soukromé sbírky zasadil do autorské instalace. Při návštěvě nové sbírkové expozice se 8–10členné skupiny zúčastní návštěvy sedmipokojového bytu s grafickým kabinetem. Návštěvy na základě předchozí rezervace vždy doprovodí výkladem průvodce v roli hostitele/hostitelky. Expozice 7+1: Byt sběratele bude přístupná pouze o pátcích a zájemci se mohou rezervovat do skupin od 11:30, 14:00 nebo 16:00. Nová expozice rozšíří stávající nabídku 8smičky a naváže na krátkodobé výstavy, které v 8smičce probíhají paralelně ve výstavním prostoru v přízemí. Sbírková expozice je plánována na 5 let. 

8SMIČKA– zóna pro umění v Humpolci otevírá novou sbírkovou expozici. V prvním patře zrekonstruované textilní továrny se veřejnosti od 10. ledna 2020 zpřístupnila expozice 7+1: Byt sběratele, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout téměř 100 uměleckých děl ze soukromé sbírky, kterou spravuje Nadační fond 8smička, a tuto bude doplňovat o zápůjčky z dalších sbírek. Kurátorský výběr do abstrahovaného sedmipokojového bytu fiktivního sběratele umění vytvořila teoretička umění a kurátorka Emma Hanzlíková. Koncipovala jej tematicky podle funkcí jednotlivých naznačených místností bytu. Součástí nové expozice je i prostor pro komorní krátkodobé výstavy grafiky, ilustrace či bibliofilií – grafický kabinet.

Zahajovací projekt v grafickém kabinetu je věnován ukázkám knižní tvorby Toyen (1902–1980) včetně ilustrací, knižních obálek i umělecky koncipovaných projektů, které se vyznačují experimentálním přístupem. Kurátorský výběr historičky umění Barbory Bartůňkové umožní představit zásadní principy autorčiny tvorby a naznačí rozsah její činnosti v knižní oblasti. Téma v grafickém kabinetu se bude v expozici proměňovat třikrát ročně.

„Pro 8smičku je otevření nové expozice v prvním patře, kterou jsme koncipovali na 5 let, dalším novým rozměrem. Věříme, že návštěvníci uvítají možnost nového formátu, kdy je prohlídka možná pouze s průvodcem a po předchozí rezervaci, s výkladem, se zážitkem, kdy se v pátek na hodinu stanete opravdovým hostem na návštěvě a při procházce bytem se potkáte s příběhem samotných děl i umělců, s příběhem umění,“ komentuje novou expozici Marcela Straková, ředitelka 8smičky.

Návštěvy v 7+1: Bytu sběratele budou možné pouze s hostiteli, nejčastěji s hostitelkou a kurátorkou sbírky Anežkou Chalupovou, a to po registraci buď na stránkách 8smičky (8smicka.com), telefonicky v otevíracích dnech nebo si lze návštěvu rezervovat přímo v humpolecké 8smičce osobně. Počet návštěvníků v jedné skupině je omezen na číslo 8 a tři prohlídky za sebou budou probíhat pouze v pátek každý týden po celý rok. Hostitel/hostitelka během návštěvy bytu hosty obeznámí s vybranými díly prolínajícími se s nově vytvořenou architekturou bytu od Dominika Langa.

„Ve světě umění je šance navštívit některé soukromé sbírky či byt sběratele privilegiem. Často je to pouze rodina, příbuzní, přátelé a blízcí, kteří jsou oprávněni sdílet se sběratelem jeho vášeň a sledovat hru individuálních myšlenkových pochodů rozehranou na zdech bytu. Častokrát si lze jen představovat, jak vypadají největší domácí mauzolea, případně opačně kolik obrazů zůstane navždy skryto zraku veřejnosti. Tato sbírková expozice je postavena na opaku. Má připomínat soukromou sbírku, byt je však otevřený návštěvám – to, co by mohlo zůstat navždy skryto, je odhaleno,“ uvádí Emma Hanzlíková, autorka konceptu.

Tuto ojedinělou sbírkovou expozici složila Emma Hanzlíková ze silných solitérů českého umění 20. a 21. století. Díla jsou v bytě rozmístěna nejen podle funkcí sedmi pokojů, ale také na základě subjektivního výběru, který je silným činitelem soukromých sbírek. Současná expozice 7+1: Byt sběratele představuje pouhý fragment sbírky fiktivního sběratele exponovaný na denní světlo a zpřístupněný hostům. Sbírka se paralelně organicky rozrůstá a bude nadále zdrojem pro následné variace expozice za použití děl, která do souboru možná teprve vstoupí. Ačkoliv je 7+1: Byt sběratele sbírkovou expozicí, nastavuje nová pravidla v rámci galerijní a muzejní praxe. Obrazy je v některých částech bytu možné obměňovat, jelikož nejsou vázány na lineární příběh dějin umění a v expozici stejně jako v bytě nejsou ani doprovodné popisky.

„Cílem konceptuální bytové instalace je možnost nabídnout divákovi v roli hosta sžít se s jednotlivým díly a sledovat je novým pohledem – ať už z pozice samotného sběratele, kurátora sbírky či hosta. Díla nejsou řazena chronologicky ani podle stylů či témat, proto se jim mnohdy dostává nového významu rozehraného ve zcela nových souvislostech,“ doplňuje k instalaci kurátorka Emma Hanzlíková.

7+1: Byt sběratele tvoří kompaktní celek, který zároveň poukazuje na schopnost výtvarných děl měnit svůj význam na základě interpretace a zasazení do kontextu. Ideovou i prostorovou koncepcí se také otevírá místo pro úvahy o fenoménu sbíraní a vystavovaní. V místnostech se vedle sebe objevují zástupci meziválečné avantgardy (Zdeňka Burghauserová, Jindřich Štyrský, Bedřich Feuerstein) i současné generace (Alice Nikitinová, Vladimír Houdek, Milan Houser). Návštěvníci se mohou těšit na velká jména výtvarníků jako Josef Čapek, Toyen, Emil Filla, Václav Boštík, Zdeněk Sklenář, Karel Malich či Stanislav Kolíbal, ale seznámí se také s umělci pozapomenutými, například Olgou Karlíkovou, Janem Křížkem či Františkem Pacíkem.

Pomyslné kulisy bytu vytvořil Dominik Lang, konceptuální umělec a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2013. Při vytváření smyšleného bytu sběratele vycházel z konkrétního prostoru, který svým sochařským přístupem modifikoval. Ve spolupráci s Viktorem Dedkem vytvořil osobitý nový prostor v prostoru, kde se do architektury promítají a propisují detaily vybraných děl. Kulisami z latí a sádry naznačil jednotlivé pokoje a jejich funkce. Jeho instalace tak tvoří svébytné umělecké dílo, které je prostorovým rámcem pro vybrané exponáty. Ty společně s kurátorkou Emmou Hanzlíkovou rozmístil tak, aby jednotlivá díla komunikovala navzájem a přitom si stále udržovala svou jedinečnost. Výsledné dílo tvoří jeden kompaktní celek.

Zastoupení umělci: Daniel Balabán, Jiří Balcar, Jiří Bašta, Václav Boštík, Vladimír Boudník, Zdenka Burghauserová, Václav Cigler, Josef Čapek, Jiří Černický, Hugo Demartini, Alén Diviš, Bedřich Feuerstein, Emil Filla, Stano Filko, Milan Grygar, Jan Hendrych, Vladimír Houdek, Milan Houser, Věra Janoušková, Jiří John, Olga Karlíková, Jan Koblasa, Stanislav Kolíbal, Jan Křížek, Alena Kučerová, František Kyncl, Josef Lehoučka, Karel Malich, František Matoušek, Mikuláš Medek, Jan Merta, Karel Nepraš, Alice Nikitinová, František Pacík, Jaroslav Puchmertl, Zorka Ságlová, Zbyněk Sekal, Zdeněk Sklenář, Vladimír Skrepl, Otakar Slavík, Adriena Šimotová, Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Vaca, Květa Válová, Ladislav Zívr, Jan Zrzavý a další…

Vstupné do expozice 88,– Kč
prohlídky po předchozím objednání každý pátek od 11:30 | 14:00 | 16:00

REZERVACE PROHLÍDEK
T: v otevírací dobu 8smičky ST–NE 10:00–18:00 na tel. 565 650 906
E: e-mailem na sbirka@8smicka.com
Rezervační formulář najdete na 8smicka.com/7plus1

první prohlídky od 10.01.2010

Koncept: Emma Hanzlíková
Instalace: Dominik Lang ve spolupráci s Viktorem Dedkem
Grafický kabinet I (Toyen): Barbora Bartůňková
Prohlídky: Anežka Chalupová
Grafický design: Štěpán Malovec & Martin Odehnal
Light design: František Fabián
Stavba: David Bůžek, Daniel Golík, Josef Frühauf, Samuel Löwy, Marek Mesiereur, Erika Trang Nguyen, Ondřej Pelikán, Jakub Pohlodek, Vladimír Suchánek, Mojmír Veselka, Kateřina Vondráková

Emma Hanzlíková (*1990), teoretička umění a sinoložka. Absolvovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze a zároveň na stejné fakultě i obor Sinologie. Ve studiu pokračovala na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM. V roce 2014 získala stáž na čínské Akademii výtvarných umění v Chang-čou. V letech 2015–2016 absolvovala postgraduální program Asijského umění na School of Oriental and African Studies v Londýně. Spoluvytvářela koncepci zóny pro umění 8smička a v letech 2017–2019 zde působila jako hlavní kurátorka. Dlouhodobě se věnuje propojování asijského a evropského umění, případně kontextu asijského umění u nás. V současnosti působí v rodinném nakladatelství Meander a je studentkou doktorandského studia na Katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Dominik Lang (*1980) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Absolvoval několik stáží a stipendijních pobytů, mimo jiné například v Ateliéru intermediálních konfrontace Jiřího Davida na pražské UMPRUM nebo na Copper Union v New Yorku. Ve svých instalacích znovu uvažuje nad modernistickou tradicí a kombinuje ji se současnými způsoby prezentace. Klíčovými momenty jeho tvorby jsou různé fragmenty, readymades a jejich kontextualizace prostřednictvím různých forem expozic a výstavních architektur. Nevystavuje tedy pouze umělecká díla, ale všímá si i jejich prostorových souvislostí – způsob vystavení se stává součástí hry. V roce 2006 působil jako asistent v ateliéru Aj Wej-weje v Pekingu. Od roku 2011 společně s Edith Jeřábkovou vede Ateliér sochařství na UMPRUM. V mezinárodním kontextu se představil především v roce 2013 výstavou Expanded Anxiety ve vídeňském Pavilonu Secese a svou instalací Sleeping City na 54. Bienále současného umění v Benátkách v roce 2011.

Barbora Bartůňková (*1987) je studentkou doktorského studijního programu dějin umění na Yale University, kde se věnuje modernímu a současnému umění, fotografii a filmu. Zabývá se především českou a francouzskou avantgardou v širším kontextu politických a kulturních vztahů v průběhu 20. století. V letech 2018–2019 absolvovala Museum Research Consortium Fellowship v Muzeu moderního umění v New Yorku (MoMA) a působí jako konzultantka výstavního projektu Engineer, Agitator, Constructor: The Artist Reinvented (2020). V roce 2014 obdržela magisterský titul s vyznamenáním z dějin umění na University College London, kde absolvovala i bakalářské studium francouzštiny a filmové vědy. V letech 2010–2011 studovala na pařížské Sorbonně. Kurátorské a muzejní zkušenosti získala mimo jiné v Royal Academy of Arts v Londýně, v Lobkowiczkých sbírkách a v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.

Anežka Chalupová (*1993) vystudovala obor Teorie a dějiny výtvarných umění na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2015 absolvovala studijní stáž na milánské Università degli Studi di Milano a v roce 2018 praktickou stáž v Českém centru v Berlíně. Působila jako průvodkyně ve Vile Tugendhat a pod hlavičkou Domu umění města Brna spolupracovala na tvorbě databáze pro druhou etapu Brněnského architektonického manuálu (BAM). Zabývá se teorií umění a architekturou 20. století a současným uměním. Od listopadu 2019 působí jako kurátorka sbírky a výstav v zóně pro umění 8smička a současně působí jako asistentka galerie hunt kastner a spolupracuje se spolkem KRUH.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *