Artalk.cz

19. 1. 2020 / Komentovaná prehliadka výstavy Dobrodružná situácia

Komentovaná prehliadka výstavy – Lucia Veselá Dobrodružná situácia / Galéria Jána Koniarka v Trnave / 19. 1. 2020 o 15.00 hod

Lucia Veselá: Dobrodružná situácia

Výstava trnavskej rodáčky a finalistky súťaže Maľba roka – VÚB 2019 vizualizuje problematiku medziľudských vzťahov v maliarsky abstraktnej aj predmetnej polohe, do ktorých intervenuje autentické prírodné materiály. Koncepcia výstavy bude doplnená presahmi do média fotografie a videa.
Kurátorka: Jana Babušiaková

Trvanie výstavy: 28.11. 2019 – 26.01. 2020 
Komentovaná prehliadka výstavy za účasti autorky a kurátorky – 19. 1. 2020 (Ne) o 15.00
Koncert DuO uO uO – 19.1.2020 (Ne) o 16.00 hod. –  po komentovanej prehliadke
Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Koncept dua sa snaží vymaniť z častokrát mierne strnulej jazzovej formy a vo svojom prístupe ku kompozícii dbá na invenčnosť a kreativitu.
Štefan Szabó – elektrická gitara
Michaela Turcerová – alt a soprán saxofón

Tvorba trnavskej rodáčky Lucie Veselej programovo mapuje rovinu medziľudských vzťahov. V jej maľbách, fotografiách, objektoch či videu rezonuje otázka blízkosti a vzdialenosti v komunikácii a s tým spojených hraníc. Pracuje pri tom s prvkami všednej prirodzenosti, ktoré sú nám dôverne známe. Intímne prostredie domova, ktoré je často bezprostredne dejiskom našich najosobnejších vzťahov, sa v jej prácach zrkadlí v podobe bežných predmetov z domácnosti, ako sú napríklad prachovka či mixér.
V rámci samostatnej výstavy v Synagóge – Centre súčasného umenia predstaví autorka svoje najnovšie práce, v ktorých túto tému rozvíja v širokej škále médií. Prízemie synagógy sa nesie v znamení hraníc ako bariér, ktoré sa zjavujú v maľbách a objekte. Abstraktná séria veľkorozmerných plátien narába s atmosférou neurčitosti. Do hmly zahalené nejasné krajinné horizonty možno čítať ako synonymum neprehľadnosti situácie na poli vzťahovej komunikácie. Podobne aj predmetné obrazy Veselá pre diváka znejasňuje jednak uvoľnenejším štýlom maľby, ale i jej dvojznačnosťou pohľadu na predmety bežnej potreby.
Prírodné materiály a jemné trávy, ktoré Veselá do svojich objektov a malieb komponuje odkazujú na prirodzenú krehkosť vo vzťahoch, ale i v spomínaných bariérach, ktoré napriek svojej pevnosti môžu stáť paradoxne na veľmi krehkých základoch. Dôležitou súčasťou jej diel je prvok časovosti a moment postupnej nerovnováhy, ktorý predchádza bodu zlomu. Zvrat v prekonaní bariér sa totiž často deje na základe nebadateľných časových zmien.
Na prvom poschodí v objektoch a videu silno rezonuje téma hranice ako prahu, ktorý je potrebný preklenúť. Otázku vykročenia k tomu druhému za cenu riskovania straty vlastného pohodlia opäť sprítomňuje jemnosť trávy, ktorá sa dotykom drobí a skutočný drevený prah, pripravený na divákovo prekročenie.
Krehkosť a blízkosť Lucia Veselá skúma i na poli fotografie, kde tieto vzťahy hľadá i v prírodnej, a predmetnej rovine. V rámci zaujatia časovosťou pracuje s vyvolávaním vlastného analógového fotografického záznamu. S blednutím či s tmavnutím fotografií pracuje nanajvýš maliarsky. K osvetľovaniu fotografií pristupuje ako k dôležitému procesu krehkého bodu obratu, ktorý môže výsledný obraz do značnej miery ovplyvniť.
Výstava „Dobrodružná situácia“ tematizuje otázku prekonávania hraníc nielen medzi dvoma bytosťami ale i v rovine vykročenia zo svojej komfortnej zóny v kontexte snahy o porozumenie na osobnej i širšej spoločenskej úrovni. Veselá podnecuje diváka k aktivite – chce, aby vyvinul úsilie, prekročil pomyselný prah a vstúpil na „neznáme územia“ iného človeka.
Lucia Veselá (*1985) absolventka Ateliéru maľby doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby, ArtD. na VŠVU v Bratislave. V autorskej tvorbe sa zaoberá maľbou a jej presahmi, fotografiou, objektom a videom. Pochádza z Trnavy žije a tvorí v Bratislave. V roku 2019 sa stala finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *