Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová únor 2020

Program Galerie Klatovy / Klenová únor 2020 / Klatovy / 10. 1. 2020

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava
Do 15. 3. 2020
Vladimír Levora (1920 – 1999)
Vladimír Levora, rodák z Křížovic u Klatov, prožil dobrodružný život. Musel utéct z domova před nacisty, jako vězeň v gulagu na vlastní kůži pocítil represivní stalinský režim, aktivně se účastnil bojů na východní frontě. Toto období popsal v knize vzpomínek Ze stalinských gulagů do Československého vojska. I zápisky z této knihy, kterou začal psát po válce, posloužily představitelům tehdejšího komunistického zřízení k jeho obvinění za kritiku stávajících poměrů u nás a kritiku „našeho velkého bratra“ SSSR. Koncem padesátých let proto jeden rok strávil v nápravném zařízení ve Valdicích. V roce 1964 se stal prvním ředitelem Okresní galerie výtvarného umění v Klatovech se sídlem na zámku Klenová, a je znám jako její zakladatel. Nejvíc je však znám v Plzeňském kraji jako malíř krajin a venkova z Pošumaví. Levorova malířská tvorba zahrnuje také vzpomínky na válku, portréty, květinová zátiší, výjevy z městských zákoutí, trhu a rušných ulic. Galerie Klatovy / Klenová ve spolupráci s rodinnými příslušníky, sběrateli a autorovými přáteli v roce 2020 sto let od malířova narození přináší výstavu, představující část jeho výtvarného díla jako poctu člověku, který se zasloužil o její zrod.
Kurátor výstavy : Michal Lazorčík

Doprovodné akce:
20. 2. 2020, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Michalem Lazorčíkem
21. 2. 2020, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Přednáška Adama Hradilka a Lukáše Kopeckého: Životní pouť Vladimíra Levory (nejen) totalitními režimy.

Akce

Přednášky
14. 2. 2020, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Přednáška Moniky Sybolové : Josef Hlávka – místní rodák a největší český mecenáš 19. století
Představíme si Hlávkovy stavitelské aktivity (vídeňská Opera, porodnice u Apolináře, rezidence v Černovicích) a jeho filantropické projekty (Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových podporující studenty, umělce a intelektuály). Podíváme se, za čím vším můžeme hledat vůli a ruku přeštického rodáka Josefa Hlávky (pomník svatého Václava, reorganizace Akademie výtvarných umění, založení České Akademie slovesnosti, věd a umění, stavba Národního muzea, ….). A také nahlédneme do jeho osobního prostoru – zámku Lužany a seznámíme se s jeho přáteli (Julius Mařák, Julius Zeyer, Jaroslav Vrchlický, Antonín Dvořák, …).

28. 2. 2020, 18:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Dialogy s historií s architektem Jánem Stempelem
Jaké to je bydlet v domě od architekta? Jaká jsou v bydlení vazby na tradice a historii? Jak navrhovat současně v kontextu starých domů? Jak využívat starých staveb k bydlení? Na tyto otázky a na spoustu dalších odpoví prof. Ing. arch. Ján Stempel, pedagog z Fakulty architektury v ČVUT Praze, architekt, který se v posledních letech zaměřuje převážně na residenční stavby.

Výtvarné dílny
7. 2. 2020, 18:00 – 8. 2. 2020, 10:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Noc v galerii
Akce pro děti 7 – 12 let.

29. 2. 2020, 14:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Vladimír Levora (1920 – 1999)
Inspirováno tvorbou místního malíře a prvního ředitele galerie Vladimíra Levory.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *