Artalk.cz

TZ: Ostravská galerie PLATO věnuje rok 2020 intenzitě

Ostravská galerie PLATO věnuje rok 2020 intenzitě / PLATO Ostrava / Ostrava / 7. 1. 2020

Tři velké výstavní projekty, tři gastronomické týdny, tři unikátní filmové projekce, tři mimořádné koncerty a tři terapeutická sezení na téma intenzity. Prostřednictvím různorodých událostí nabídne ostravská městská galerie PLATO v roce 2020 odpovědi na otázku, jak se projevuje naše touha po intenzivních zkušenostech a pocitech. Celoroční cyklus zahájí PLATO v únoru.

„Téměř všechno, co se s námi a naším světem děje, už téměř bezmyšlenkovitě označujeme jako intenzivní. Intenzivně se věnujeme své práci a svým rodinám, prahneme po intenzivních zážitcích, intenzivně se zajímáme o politiku i o módu. Ale co to je ona intenzita, kterou automaticky spojujeme s moderní civilizací a našimi životy?“. Takto ředitel ostravské městské galerie PLATO Marek Pokorný vysvětluje, proč zvolil intenzity jako letošní téma PLATO.

Téma otevře 19. února 2020 velká mezinárodní fotografická výstava Skɪz(e)m, která představí tvorbu devíti umělkyň a umělců pracujících s médiem fotografie. Autorky a autoři z Izraele, Ruska, USA, Dánska, Francie, ČR a Polska patří k nejvýznamnějším představitelům současné fotografie. Tvorba Ilit Azoulay, Andrey Bogushe, Asgera Carlsena, Rogera Ballena, Joanny Piotrowské, dvojice Mazaccio a Drowilal bude u nás k vidění poprvé. Z české fotografie se v tomto kontextu objeví práce Lukáše Jasanského a Martina Poláka. Následuje květnová skupinová experimentální výstava Písek ve stroji, na níž se podílejí nejen výtvarní umělci, ale také odborníci jako psycholog, antropolog nebo etnolog, dále aktivisté a osobnosti zabývající se riziky a výzvami současného výstavního provozu. Cyklus pak v říjnu uzavře výstava nazvaná Díra podle undergroundového časopisu vydávaného řeckými umělci a ekoaktivisty Teosem Romvosem a Chary Pelekanou v 70. letech 20. století. V jejím centru se octne pokus těchto dvou osobností uskutečnit utopický plán na vybudování ekoturistické destinace na jednom z řeckých ostrovů.

K jednotlivým výstavám se vztahuje vždy jeden ze tří koncertů, k nimž dramaturg Jan Lichý do Ostravy pozval Joshuu Sabina, Jessicu Ekomane a íránské duo 9T Antiope. Podobně se uskuteční tři premiérové filmové projekce ve výběru filmového kritika Aleše Stuchlého a tři terapeutická sezení využívající metodu rodinných konstelací s Jiřím Šimáčkem. Rovněž třikrát během roku 2020 otevřou vždy na týden v galerijním bistru umělci Zuzana Blochová, David Fesl a Adéla Brož Kuchyň intenzity. První z těchto gastronomických týdnů na téma vody začne spolu se zahajovací výstavou. Úvodní ze série přednášek k tématu intenzit povede 27. února kosmetická redaktorka Vogue CS Cindy Kerberová, která se bude věnovat současným trendům v péči o pleť.

Východiskem celého cyklu je teorie intenzit francouzského filozofa Tristana Garcii (*1981), podle kterého lze intenzity zobecnit do tří kategorií, „lépe řečeno triků, kterých můžeme použít, abychom okořenili naši nevýraznou existenci“, dodávají Daniela a Linda Dostálkovy, autorky koncepce výstavního cyklu Intenzity. Těmito „triky“ jsou obměňování našich zkušeností, jejich urychlování a oddávání se vzpomínkám na prvotní zážitky. „Výstavy stejně jako program mají ambici ukázat, jak lze prostřednictvím různých pohledů na intenzity proměnit osobní život a vnímání krajiny či posílit naši odpovědnost za Zemi.“, doplňuje Marek Pokorný.

Od února 2020 posílí tým galerie PLATO respektovaná kurátorka Edith Jeřábková. Spolu s Jakubem Adamcem, Danielou a Lindou Dostálkovými a Markem Pokorným se kromě příprav výstavního programu pro rok 2021 zaměří na tvorbu koncepce výstavního programu PLATO v památkově chráněných jatkách, které se po rekonstrukci stanou trvalým sídlem galerie.

Edith Jeřábková po studiích teorie a dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci působila delší dobu v zahraničí. Po návratu do ČR publikovala množství textů o současném umění v odborných a oborových časopisech. V letech 2006 až 2009 pracovala jako kurátorka v Galerii Klatovy/ Klenová, kde například připravila první velkou retrospektivu Jiřího Kovandy. V letech 2009 a 2010 působila v Muzeu umění Olomouc a v letech 2010 až 2012 vedla jako hlavní kurátorka pražskou Fotograf Gallery. Souběžně byla činná také ve Vědecko-výzkumném pracovišti Akademie výtvarných umění v Praze; výstupem její práce se stala velká rekapitulační výstava v Národní galerii v Praze Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985-2012, na níž se podílela jako kurátorka spolu s Janou a Jiřím Ševčíkovými. Od roku 2011 vede s Dominikem Langem, laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2013, ateliér sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 2019 uskutečnila jako kurátorka sérii výstav v Galerii Kurzor Centra pro současné umění v Praze. Je členkou kurátorského sdružení Are, jehož nejvýraznějším výsledkem je dlouholetý výzkumný projekt věnovaný Ester Krumbachové; experimentální výstava o této osobnosti se vedle pražské galerie Transitdisplay (2017/2018) uskutečnila loni i v Centru současného umění v Glasgow.


Foto: Martin Polák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *