Artalk.cz

Neskorý zber v Galérii Photoport

Filip Vančo, Roman Bicek, Lubo Šoška, Ján Gašparovič, Ján Šipöcz, Tomáš Roubal, Rastislav Podhorský, Alexandra Barth, Peter Jánošík, Milan Tittel, Cyril Blažo, Roman Ondák, Július Koller, Ján Šebík, Květa Fulierová, Jiří Thýn, Aurel Hrabušický, Stano Filko, Petra Feriancová, Tamas St.Auby, Matej Rosmány, Laco Teren, Palo Čejka, Tomáš Klepoch, Pavol Breier, Martin Vongrej, komunita Sol Naciente, Ucayali, Miriam Soria Gonzalez, Ján Šipöcz, Miroslav Csölle, Krzystof Wojciechowski / Neskorý zber – kolektív autorov / kurátor: Milan Tittel / Photoport / Bratislava / 13. 12. 2019 –  16. 1. 2020

Foto: Ján Šipöcz