Artalk.cz

TZ: Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design

Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 11. 12. 2019 – 1. 3. 2020

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací UTB zve na výstavu Rozum versus cit, která mapuje historii zlínského designu v letech 1918-1958 a představuje toto téma zcela novým způsobem, mimo jiné pomocí řady interaktivních prvků.  Výstava je k vidění v krajské galerii od 11. prosince do 1. března 2020 a souběžně také ve fakultní galerii G18. Zahájena bude vernisáží 10. prosince v 17 hodin v budově 14. 

„Téma počátku průmyslového designu výstava poprvé představuje nejen prostřednictvím unikátních dobových exponátů a dokumentů. Svým inovativním pojetím dává návštěvníkům jedinečnou možnost vyzkoušet si nové technologie, jakými je například rozšířená realita (AR) či virtuální realita (VR) a zažít výstavu z úplně nové perspektivy.“ uvádí kurátor výstavy Vít Jakubíček.

Dominantní osu výstavy Rozum versus cit představuje historie baťovské Školy umění (1939–1949), na jejíž půdě vznikla během války jedna z ikon zlínského designu – návrh revolverového soustruhu MAS R50, dílo sochaře Vincence Makovského. Úvodní část výstavy si proto klade za cíl uvést tento stroj do širších souvislostí rozvoje strojírenské výroby u firmy Baťa v meziválečném období.

Kontinuitu vlivu Školy umění v období po druhé světové válce udržoval zejména Zdeněk Kovář, jeden z jejích prvních absolventů, významný designér a zakladatel designérské pedagogiky v Československu. Právě jeho osobnosti je věnována významná část výstavy, představující složitý vývoj zlínského průmyslového designu od konce čtyřicátých let až do závěru padesátých let, vrcholících významným úspěchem na Světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu.

Výstava Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design 1918–1958 je součástí rozsáhlého společného projektu pracovníků Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Národního technického muzea v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, mapujícího design v technických disciplínách během existence Československa a je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl (DG18P02OVV059).

Výstavu můžete v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně navštívit do 1. března 2020. Zároveň se veřejnost může zúčastnit komentovaných prohlídek s kurátorem designu Vítem Jakubíčkem, které se konají 14. 1. a 28. 1. vždy v 17 hodin. Souběžně také probíhá výstava ve fakultní galerii G18, kterou návštěvníci mohou navštívit do 30. 1. 2020. Více informací na www.galeriezlin.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *