Artalk.cz

TZ: Anežka Hošková

Anežka Hošková / Lucifer’s The Light Of The World IV. / kurátorka: Lucie Nováčková / Pragovka Gallery: The White Room / Praha / 3. 12. 2019 – 5. 1. 2020

Pro lepší uchopení instalace Anežky Hoškovésnázvem Lucifer’s Light Of The World IV je třeba se napřed seznámit s osobností hudebníka, básníka,umělce a aktivisty Kinga Dudea. King Dude, vlastním jménem Thomas Jefferson Cowgill, navazuje na dlouhou tradici umění ukotveného v jižanském gothic stylu, z níž čeští diváci budou nejspíše znát hlavně seriály True Blood a True Detective. Thomas Jefferson Cowgill je propojený se Seattleskou metalovou scénou, ve svém sólovém projektu však vystupuje pod pseudonymem King Dude a využívá vlivů folku, country a bluegrassu, přičemž narativní folkovou tradici obrací do temných vyprávění, podobně jako ve skladbě Lucifer’s Light of the World: Typickou evangelizační folkovou melodii provází apokryfním textem o vyhnání zráje, kde – když Bůh nedovolí v ráji určité věci, je třeba z ráje odejít a oslavovat Lucifera, neboť ten je dovoluje.

Nadsázka a specifický smysl pro humor, čišící ztextu, však vkombinaci s melodií, jež připomíná křesťanské evangelizační písně, má za následek lehké mrazení (alespoň pro mě jako člověka, který prošel katolickou výchovou) a zdá se tak splňovat touhu Kinga Dudea po tom, složit „nejstrašlivější hudbu na světě“. Sám o sobě King Dude tvrdí, že je „fascinován duchovnem a religiozitou, ať již v dobrém či zlém“.

Stejná byla i první věta Anežky Hoškové, když jsme se o výstavě začínaly bavit. Stejně jako její „guru“ King Dude je Anežka fascinována duchovnem, magií a vším religiozním. Nerozlišuje mezi významy původními a významy současnými, možná ji snad ani nezajímají: jako by ji spíše zajímala intenzita, síla dotyčného ornamentu, a její kladný či záporný význam, mezi nimiž jsme tolik zvyklí rozlišovat, je pro ni druhotný. Do instalace umisťuje dva „kříže“(prvním je Leviathanův Kříž či Sulfur, druhý představuje symbol pentaklu – prastarý pozitivní symbol používaný k magickým rituálům) v jejich původním hebreistickém či pozdějším alchymistickém významu, nebo jako symbol převzatý satanistickou církví, nebo – uposlechnuvši výzvy Kinga Dudea svým fanouškům – vytváří vlastní synkretistický rituál, používajíc jeho hudby i záliby v symbolech (jež King Dude jako výtvarník umisťuje pod labelem Actual Pain na trička skapucemi, legíny a mikiny)?

Anežka Hošková má v Čechách poněkud těžší výchozí pozici než King Dude v americkém kontextu: Podobný způsob práce smagickými symboly v umění je u nás dosud stále ještě téměř nedělitelným způsobem svázán s metalovou hudbou a hranice této komunity téměř nepřekračuje. Až na výjimky, jimiž jsou právě práce Anežky Hoškové. Tradice fascinace duchovnem, esoterikou, magií byla v Čechách po druhé světové válce přerušena a současní výtvarníci se tak buď musí odkazovat k dílům např. Josefa Váchala či Františka Drtikola, ukončeným více než před padesáti lety, nebo hledat inspiraci v zahraničí a zahraniční zkušenost a tradici se pak pokouší roubovat na české prostředí.

Anežka Hoškováve svém díle kombinuje oba tyto vlivy – obrací se jednak k předválečnému mysticismu, ale také ke svému přátelství s Kingem Dudem a jeho synketistickému pojímání symbolů, v němž není svaté nic a přesto tak trochu všechno.

V instalaci Lucifer’s light of the world IV tak vidíme dva „kříže“ sblíže neurčenými významy, výstavou se line hudba apokryfního příběhu vyhnání zráje a přitakání Luciferovi, jež přihlíží z výklenku, aby nás zpět na zem vrátil „levitující“ obraz položený na zemi, jež jakoby odkazoval ktomu, že důvodem, proč se lidé napříč kulturami obraceli k často zakázaným naukám či zakázaným bohům, bylo dosažení nemožného či iracionálního.

Anežka Hošková vystudovala malbu v ateliéru Václava Stratila na brněnské FaVU. Její dílo lze spojit s proudem mystické, asociační malby, a je prezentováno v prestižních tuzemských i zahraničních galeriích. Pro autorku je v její tvorbě mnohdy důležitý dialog s jejími blízkými tvůrci, kteří se podobným směrem ubírají jak na české, tak i zahraniční scéně. Ve výstavě Lucifer’s The Light Of The World IVje to skladba hudebníka, vizuálního umělce a básníka Kinga Dudea, která nese stejnojmenný název jako výstava umělkyně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *