Artalk.cz

TZ: 80´svoboda – Výstava studentů Ateliéru fotografie II UMPRUM

80´svoboda – Výstava studentů Ateliéru fotografie II UMPRUM / Galerie Středočeského kraje / Kutná Hora / 15. 12. 2019 – 16. 2. 2020

Na výstavě 80´svoboda studenti Ateliéru fotografie II UMPRUM ukazují vlastní pohled na svobodu po Sametové revoluci.

„Není to konvenční výstava reagující na sametovou revoluci. S myšlenkou převratu 1989 pracuje minimum děl. Výstava tvoří sondu do vnímání generace, která toto období nezažila. Tvůrci často kladou důraz na to, jak vnímají vlastní svobodu v současnosti,“ říkají kurátorky Anežka Kořínková a Kateřina Sýsová o výstavě 80’svoboda, ve které se Ateliér fotografie II poprvé prezentuje rozsáhlou ateliérovou výstavou. Projekt bude k vidění v galerii GASK v Kutné Hoře.

Svoboda pro mě znamená nebát se říct svůj názor, být sebou a tvořit, to byla odpověď, která na první dobrou napadla jednoho ze studentů Ateliéru fotografie II na UMPRUM, při otázce na svobodu. Z podobné myšlenky vycházeli i ostatní autoři, když začali zpracovávat svoje klauzurní práce na téma „80. léta a svoboda“. Úkol studentům zadávali vedoucí ateliéru Václav Jirásek a Štěpánka Stein. Volně tak navázali na oslavy 30 let od Sametové revoluce a nechali studenty rozvíjet své myšlenky o svobodě s vlivem estetiky 80. let nebo reflexí a rozborem událostí nedávné minulosti. Výsledkem je obsáhlá kolekce fotografií s neotřelými přístupy k tématu.

Ve svém pojetí se mladí fotografové nesnaží o exaktní vyobrazení faktů, ale pracují s myšlenkou fenoménu, tak jak jej definuje filosofie — jak se něco jeví bez uplatnění empirické zkušenosti. V dílech se promítá kolektivní paměť generace, která 80. léta ani nastupující svobodu počátku devadesátých let vědomě nezažila. Své představy v tekuté modernitě, jak naši dobu definoval sociolog Zygmunt Bauman, čerpají z toku útržkovitých, fragmentalizovaných informací a dojmů změti digitálního prostoru. Výstava se stává archeologií vědomí o mytologii a představách jedné generace a jejich názoru na 80. léta a svobodu.

Otevřený přístup k zadanému tématu dovoluje ukázat různé způsoby zpracování. Prolínají se zde díla zabývající se estetikou 80. let 20. století, svobodou nebo se vymezují proti dominantním diskurzům společnosti.

V nekonvenčních přístupech studenti tak zpracovávají podstatná témata, která souvisejí se současnou tematizací svobody nebo nedávnou minulostí posledních 40 let. Na výstavě je možné najít instalaci reflektující absurditu fenoménu selfie nebo fotografie, ve kterých se autorka s humorem vydala hledat ideálního mileniála.

Na jednom místě se zde objevují inscenované fotografie vedle dokumentárních souborů. Návštěvník na výstavě najde soubor zamýšlející se nad estetikou a svobodou bydlení chudiny, reportáž z retro diskoték focená na analogový fotoaparát, a také kolekci ateliérových fotografií, které se snaží posouvat vnímání estetiky nahého těla v interakci s videem.

Každý student mohl svobodně pojmout i koncepci instalace fotografie, která se stala zadáním pro navazující semestr. Vystavit fotografii neznamená pouze ukázat vytištěný obdélník v rámu na zdi. V odvážných objektech se otevírá otázka vztahu fotografie a sochy. Na první pohled antagonický vztah, neboť samotná instalace popírá podstatu fotografií, funguje v symbióze, ve které je obsah fotografie posílený formou jejího vystavení. Procházka galerií se potom stává spektáklem. Vystavovaná díla je možné vnímat jako gesamtkunstwerk na pomezí nejenom fotografie, ale také sochy, hudby nebo videa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *