Artalk.cz

TS: Erika Miklóšová

Erika Miklóšová / Majstrovstvo za dverami galérie / kurátorka: Diana Čižmárová / Galéria Artotéka / Bratislava / 5.12.2019 – 4. 1. 2020

Erika Miklóšová

Majstrovstvo za dverami galérie

Kurátorka Mgr. art. Diana Čižmárová

Konceptom výstavy je prenesenie tvorivej činnosti z ateliéru umelca do galérie, teda inštitúcie, ktorá vytvára priestor už pre finálne diela. Výstava bude v tomto prípade prezentovať činnosť autorky v celom jej rozsahu, od začiatku až do konca. Jej prácu, proces tvorby, rôzne stupne rozpracovaného diela, zmeny. Galéria sa stane ateliérom, dejiskom pre proces, „ožije“, stane sa právoplatnou súčasťou diela.

Autorka sa tým snaží o demytologizáciu osoby umelca a jeho tvorby, preniesť tradičné bytové výstavy späť do inštitucionálnych priestorov a priamo v nich tvoriť. Týmto spôsobom otočí  tradičný priebeh, ktorý ponúka divákom hotové dielo a priblíži sa tým performance. Diváci by boli prítomní priamo pri duševnej, ale zároveň aj pri „robotníckej“ činnosti výtvarníčky. Už samotná tvorba by bola jedna z foriem komunikácie. Načrtáva sa aj otázka ekonomického kapitálu, potreba priestoru pre výtvarníka, materiál, s ktorým pracuje.

Inšpiráciou a zlomovým podkladom tohto počinu je pre autorku publikácia s názvom „Majstrovstvo za dverami“ (galérie), od J. Kraľoviča, ktorá uvádza bytové akcie počas 70.- 80.-tych rokov pod vedením D. Tótha.

Týmto konceptom dáva autorka divákom možnosť momentu prekvapenia, výsledok sama  nevie predvídať, dielo sa na mieste stáva nositeľom a súhrnom aktuálnych pocitov, ktoré budú závisieť od jej aktuálneho stavu. Nedá sa presne určiť, či bude Miklóšová pracovať sama alebo osloví ďalších výtvarníkov, aby sa podieľali na „živej“ výstave. Finisážou výstavy chce autorka prezentovať vzniknuté diela z tohto projektu.

Priestor v galérii by mal pôsobiť na diváka autenticky, mal by sprostredkovať, to čo je skryté za dielami, za dverami umelca, v tichosti ateliéru, a to priebeh ich vzniku. Návštevníkom by bol predostretý príbeh maľby,  nie len samotný produkt umeleckej činnosti. Bolo by to „územie“, ktoré je do istej miery pre autorku intímne a súkromné, no v tomto prípade by sa na istý čas „otvorilo“, stalo by sa verejným. Miklóšovej zámer je vytvoriť interakciu, komunikáciu medzi ňou a divákmi a medzi jej dielami a divákmi. Jej snaha je prekonať istú hranicu, dištanc, odstup, ktorý v galérii býva tradičným pravidlom, daným pre návštevníka voči vystaveným dielam.  Medzipriestor, ktorý galéria ponúka je dobrým miestom pre vytvorenie atmosféry nenúteného sprostredkovania odkazu súčasných prác výtvarníčky. „Predstavoval miesto, ktoré je vyhradené pre čas byť dielom“, citácia z knihy Majstrovstvá za dverami, od J. Kraloviča.

Text: Mgr. Alexandra Barenčiková a Mgr.art. Erika Miklóšová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *