Artalk.cz

TS: Kristína Mésároš

Kristína Mésároš / Café Moon / Kurátor výstavy: Miroslava Urbanová / Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa / Liptovský Mikuláš / 27. 11. 2019 – 11. 1. 2020

KRISTÍNA MÉSÁROŠ – CAFÉ MOON

Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Kurátor výstavy: Miroslava Urbanová

Vernisáž: 26.11.2019

Trvanie výstavy: 27.11.2019 – 11.1.2020

Kristína Mésároš patrí k výraznej generácii maliarov, ktorí vstúpili na scénu súčasného vizuálneho umenia v posledných desiatich rokoch. Jej samostatná výstava s názvom Café Moon prebieha v Malej výstavnej sieni Liptovskej galérie P. M. Bohúňa od 27.11.2019 do 11.1.2020.  Vystavené diela charakterizuje živý autorský rukopis a špecifická atmosféra mimo všednosti každodennosti.

Maľby Kristíny Mésároš bývajú častokrát charakterizované ako imaginatívne, špecifické kódovanie jej obrazov v symbolickej rovine prináša dojem tajuplnosti. Umelkyňa nevytvára žiadne nové mytológie, no operuje s istým repertoárom symbolov a asociácií – aj pomocou názvov obrazov, v ktorých počíta s vkladom predošlej skúsenosti diváka. Pre tento účel s radosťou preberá názvy filmov a zasadzuje ich do nových kontextov krajiny osvetlenej pozoruhodnou explóziou svietivých farieb a figúr v nejasných situáciách. Východiskovým bodom pre vznik diel je vždy skúsenosť autorky s novým prostredím, či novými životnými situáciami – návštevy nových miest, krajín, materstvo… Dajú sa v nich objaviť malé i veľké naratívy, osobné spomienky či vlastný pohľad na globalizovanú a štandardizovanú dobu pomocou napr. zobrazenia kaviarne uprostred mesačnej krajiny, či nakopených plastových stoličiek prekrytých reťazou plastových lian a kvetov.

Výstava v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa predstavuje výber z najnovších prác autorky, bez spoločného tematického menovateľa.

Kristína Mésároš (*1981) je absolventkou grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (ateliér Vojtecha Kolenčíka). Počas štúdia objavila maľbu ako hlavný vyjadrovací prostriedok. Je finalistkou Maľby 2014, Strabag Artaward International 2009, držiteľkou 1. miesta v súťaži The best New Years illustration postcard 2003 a Gas de France. Žije a tvorí v rakúskom Scharndorfe.

       -kj-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *