Artalk.cz

4. 12. 2019 / Kapitalks: VZDELA_NIE?

Kapitalks: VZDELA_NIE? / Kapitál a tranzit.sk / Bratislava / 4. 12. 2019 o 18:00 hod

Kapitalks: VZDELA_NIE?

v stredu 4. 12. 2019 o 18:00 hod

Galéria tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
organizujú: Kapitál a tranzit.sk

Diskusia s názvom Vzdela-nie? v rámci formátu Kapitalks je sprievodným podujatím k výstave Skryté kurikulum, ktorá od 14. novembra prebieha v galérii tranzit.sk.
Prizvané hosťky a hostia budú hovoriť o svojich skúsenostiach s inými modelmi vzdelávania na Slovensku, o spôsoboch, akými môže edukácia prebiehať a aký je ich celkový dopad na deti do budúcna.
Pokúsi sa zodpovedať otázku, akú úlohu v dnešnom vzdelávaní zohráva vnútorná motivácia, rešpektujúca komunikácia, individuálny prístup a demokratický princíp. Či je možné, aby sa deti učili bez donucovania, známok, či domácich úloh.
Či sú schopné adaptovať sa na tradičný model stredných škôl a gymnázií, prácu a obecne v spoločnosti, ak boli predtým vzdelávané alternatívnou formou výučby.

Moderátor: Laco Oravec
Diskutujú: Peter Dráľ, Miroslava Kiripolská, Peter Rybanský
fcb event: https://www.facebook.com/events/2464797560460010/

Miroslava Kiripolská, bývalá riaditeľka štátnej a spoluzakladateľka a riaditeľka súkromnej školy, mentorka učiteľov programu Teach for Slovakia, členka rôznych reformných zoskupení riešiacich zmenu slovenského školského systému. Spoluzakladateľka vzdelávacej skupiny Edulienka a spolutvorkyňa jej vzdelávacieho modelu, garantka individuálneho vzdelávania detí ( „domáce vzdelávanie“).
Myslím si, že zdroje reformy zvnútra sú už v slovenskom školstve vyčerpané. Zmena môže nastať len úplne novým pohľadom na dnešnú realitu vzdelávania. Je načase myslieť na budúcnosť našej krajiny.

Peter Rybanský je učiteľ v treťom trojročí Súkromnej ZŠ a MŠ Marie Montessori.

Peter Dráľ je analytik a lektor v oblasti vzdelávania. Je členom projektového tímu To dá rozum a spolupracuje s viacerými mimovládnymi, akademickými a výskumnými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. Zameriava sa na ľudskprávne a interkultúrne otázky, inkluzívne vzdelávanie a manažment vzdelávacích reforiem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *