Artalk.cz

TZ: Time’s Up

Time’s Up / SeatoxDetox / GAMPA – Galerie města Pardubic / Pardubice / 5. 12. 2019 – 1. 3. 2020

Time’s Up je etablovaná rakouská mezioborová skupina, která ve svých projektech často osciluje na pomezích umění, architektury a vědeckých přístupů. Za 20 let své existence vyvinuli Time’s Up svůj tvůrčí způsob tzv. fyzické narace, čili zprostředkování sdělení, která je založená na řízené imaginaci a představách možných scénářů blízké budoucnosti. Ve svých instalacích skupina pracuje s příběhy, které jsou inscenovány v reálném prostoru a které má publikum možnost zkoumat prostřednictvím hledání nových informací, dat a souvislostí. Mezioborový způsob práce v sobě propojuje odborné znalosti a zájem nejen jádra skupiny, ale též velké sítě spolupracovníků s více než 140 lidmi zapojenými do poslední výstavy. Ti do projektu přispěli svými poznatky týkající se využitých materiálů, lékařské techniky, radiového vysílání nebo scénografie.

V současnosti se hovoří o kolapsu oceánských ekosystémů v důsledku nadměrného hnojení a neefektivního nakládání s odpady. Jedná se o zásadní a důležitý aspekt změny klimatu, degradace vodního systému a mnoha dalších otázek. Výstava nás zasazuje do situace blízké budoucnosti, světa po ekologickém kolapsu oceánů. Vzniká nový ekosystém: průmyslový odtok podporuje masivní růst řas, které se rozkládají a uvolňují toxické výpary na pusté a smrtící pláže. Jejich zbytky vytvářejí toxickou kapalinu, která hubí ryby, měkkýše i mořský plankton. Jediné zvíře, které dokáže v této anoxické vodě bez kyslíku přežít, je medúza. Přímořské komunity přesto setrvávají, provádějí restaurátorské práce a získávají zpět své místo na vodě.

Závěrečnou výstavou cyklu 2019 (viz celoroční téma „resilience“) se vracíme zpět k ekologickému východisku; výstavou, kterou bychom mohli v jistém slova smyslu nazvat spíše muzeální, ale jež využívá soudobé umělecké, myšlenkové i technologické postupy, zkoumáme možnou budoucnost. Projekt skupiny Time’s Up se nesnaží moralizovat, nýbrž připomíná, že jakkoli se jako společnost zachováme, stále je možné se rozhodnout pokračovat a pokusit se vytvořit to nejlepší ze všech možných světů, a to i uprostřed ekologické dystopie. Výstava nás zve k návštěvě základny pracovníků skupiny Fishing For Litter, kteří se tváří v tvář jedovatým oceánům a zhrouceným ekosystémům snaží zachránit svůj milovaný a oceňovaný oceán před znečištěním a totálním kolapsem.

Na výstavě bude k dispozici kniha Ambiguous and Incomplete, vydaná v roce 2018 nakladatelstvím Revolver Publishing, Berlin, která zaznamenává vývoj skupiny Time’s Up a popisuje její mezioborové aktivity, jak se časem vyvíjely. Projekty Time’s Up jsou vědomě koncipovány tak, aby bylo možné je interpretovat z mnoha různých úhlů. Svou cílenou nejednoznačností a neúplností vyzývají všechny obory k interakci a vlastní interpretaci.

DOPROVODNÉ PROGRAMY:

středa 4. 12. | 18:00 | Time’s Up: SeatoxDetox & Izanasz
vernisáž & koncert
Vítejte v blízké budoucnosti. Světem po ekologickém kolapsu oceánů vás společně s autorským kolektivem Time’s Up provede Izanasz (Jan Palatý) a jeho žánrově nezařaditelné kompozice kombinující sci-fi estetiku s vlivy IDM, drone, noise i post-rocku.

pátek 17. 1. | 18:00 | Art’s Birthday: Molly & Everything
koncert & živé hraní počítačové hry
Mezinárodní oslava narozenin umění poprvé v Gampě a Divadle 29. Everything, počítačová hra jako simulátor poznání, a k tomu masa zvuku analogových syntezátorů v podání Molly (Jan František Mikeš). Program večera bude pokračovat v Divadle 29. Více informací na www.divadlo29.cz.

úterý 21. 1. | 17:00 | Eva Skopalová: Zelený hermetismus
přednáška
Eva Skopalová je teoretička umění, kritička a kurátorka, doktorandka Dějin umění na FF UK a mimo jiné též absolventka Fulbrightova stipendia na New York University v USA. Zabývá se problematikou času ve výtvarném umění, především perspektivou anachronismu a jejím dopadem na dějiny umění. Ve své přednášce se zamyslí nad tím, zda a jak může renesanční vědění vycházející z hermetismu a alchymie odpovídat na potřeby dnešní společnosti.

čtvrtek 23. 1. | 18:00 | Time’s Up: Možné budoucnosti
přednáška
O tom, s jakými metodami a technikami při tvorbě instalací Time’s Up pracují, pohovoří Tim Boykett, zakládající člen zmiňovaného uměleckého kolektivu a držitel doktorského titulu z matematiky a informatiky. I exaktní vědec může být umělcem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *