Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová pro měsíc prosinec 2019

Program Galerie Klatovy / Klenová pro měsíc prosinec 2019 / Klatovy, Klenová / 1. 11. 2019

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava
Do 12. 1. 2020
KOSMOS
Pro výstavu s tématem vesmír jsem vybral umělce různých generací od již nežijících přes starší až po poměrně nedávné absolventy uměleckých škol, kteří k tématu přistupují z různých úhlů pohledu, vnímají ho na základě rozdílných zkušeností a využívají rozmanité výrazové prostředky od malby, grafiky a objektu až k videu a instalaci. Vesmír je velmi inspirativní z různých důvodů. Nikdy nemůžeme beze zbytku poznat zákonitosti, kterými se řídí. Umělci k němu mohou přistupovat trochu jiným způsobem než vědci, mají odlišnou zkušenost a druh vzdělání. Vedle exaktního zkoumání jeho nekonečných dálek a souvislostí, které často nedokážeme odhalit, se řídí především intuicí.

Ke klasikům, kteří se vesmírem zabývali, nesporně patří František Kupka, Vojtěch Preissig, Josef Šíma, Jiří Hejna nebo Václav Boštík. Důležitým tématem se stal pro Vladimíra Škodu, Rudolfa Sikoru, Jiřího Matouška, Zdenka Hůlu nebo Josefa Žáčka. Věnují se mu Vladimír Merta, Margita Titlová – Ylovsky, Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus, Richard Loskot a Pavla Sceranková. Univerzum je nesporně jedním ze základních témat, která umělce odjakživa zajímají a k nimž v každé době přistupují jinak v závislosti na stupni vědeckého poznání, na současném vývoji výrazových prostředků i na stavu společnosti.

Kurátor výstavy : Jiří Machalický

Přednášky
6. 12. 2019, 18:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Dialogy s historií se zahradníkem Ondřejem Fousem
Ondřej Fous je zahradník a vysokoškolský pedagog.
Privátní prostor má svého investora, jeho přání, sny a cíle. Úlohou tvůrce je tyto zhmotnit a posunout. Vycítit více, než sám klient dokáže sdělit, padnout mu do noty a dát kus sebe do díla. Veřejný prostor má svého investora, kterému byla dána důvěra občanů. Barometrem díla se pak stává skutečnost nakolik volení zástupci a autorský tým dokáže promítnout společenské tužby a přání. Ty vyslovené a zejména ty nevyslovené.

Privátní zahrada ve Šternberku vznikla vestavěním silné architektury do předměstské sídelní kaše. Po první vlně designu zahrady a doplňování místním zahradníkem jsme s klientem hledali novou tvář, která si vzala za úkol jejich velké rodinné přání. Být květinám blíž.

Zámecký park ve Mcelích je dnes zahradou hotelu. Šlechtické sídlo, které se stalo skladem civilní obrany, prošlo řadou dramatický ideových i přirozených změn, které odpovídají na řadu otázek setrvání zámeckých parků jako žánru. Každá obnova jim čelí a naráží na způsob využití objektů a vlastní účel i život místa.

Čelakovského sady a okolí Národního muzea jsou veřejným prostorem s nejtěžším možným zatížením, které si v naší zemi lze představit. Udržet zde živý park je každodenní boj člověka s člověkem, sociálními a asociálními jevy, automobilismem i prostou rezignovaností úředníků a policistů nad nezměnitelností stavu věcí.

13. 12. 2019, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Přednáška Jiřího Machalického : Kosmos
Přednáška se týká tématu kosmu ve výtvarném umění, ve srovnání s výstavou v poněkud rozšířeném spektru a ve vztazích k dalším tvůrčím oblastem, protože se samozřejmě rozvíjí v próze, poezii, filmu a především v přírodních vědách. Přiblíží koncepci výstavy a výběr umělců, kteří se kosmem zabývali každý z jiného úhlu pohledu, s jinou dobovou zkušeností a za užití jiných výrazových prostředků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *