Artalk.cz

TZ: Adaptace na budoucnost

Adaptace na budoucnost – Výstava a performance studentů Katedry volného umění UMPRUM v Lublani / 5. 11. – 1. 12. 2019

Jak se naše společnost vyrovnává s měnícími se podmínkami života na Zemi, environmentálními, technologickými a politickými? Jak stav neustálé změny ovlivňuje naše binární, lineární a laboratorní chápání světa? Práce studentů a čerstvých absolventů Katedry volného umění UMPRUM prostřednictvím výstavy a série performancí Adaptace na budoucnost sledují tento tekutý terén a zamýšlejí se nad tím, jak umění a umělci mohou ovlivnit procesy, které ohrožují kvalitu života nejen lidí, ale také dalších organismů.

„Lidstvo radikálně proměnilo v podstatě všechno na této planetě a umělci se nyní musí ptát: co se děje s naší důvěrou v materiální svět tak, jak jej známe? A jak vnímat a řešit vztah této „dané“ materiality k materialitě dat a informací. Nový tlak na materiální stránku uměleckého díla opakovaně a naléhavě nutí umělce zvažovat jejich formální rozhodnutí ve vztahu k oteplující se Zemi, etice výroby, dopravy a politické zodpovědnosti“, nastiňují problematiku současného umění ve vztahu k vývoji klimatické situace kurátorky Edith Jeřábková a Aleksandra Vajd, které zároveň působí jako vedoucí ateliérů Sochařství a Fotografie I.

Adaptace na budoucnost se zamýšlí nad tím, jak si současná generace vytváří víru v budoucnost, která je vědecky zpochybňována. Jak si vytvořit víru v relevanci umění, které je svou materiální podmínkou součástí lidské tvořivosti, jež je z kulturního hlediska úžasná, ale zároveň přivedla tuto planetu do současného stavu očekávaného kolapsu. Všímá si, jak malé státy jako je Česká republika a Slovinsko chápou svou zodpovědnost za materiální statky, se kterými disponují. Navádí k cestám, jak na lokální úrovni reflektovat dopady antropocénu na oblast humánní i nehumánní.

Vybrané práce, jež jsou součástí výstavy, zpochybňují koncepce nadřazené humanity, duálního uspořádání věcí, lineárního času, materiálové čistoty, originality, metrického systému a tržního chápání objektů a věcí. Připomínají, že realita není absolutní, ale je to to jediné, na čem jsme se společně dohodli jako globální společnost.

Výstavu Adaptace na budoucnost budou diváci moci navštívit od pátku 8. 11. v galerii FOTOPUB. V rámci vernisáže proběhnou i různá performativní vystoupení a křest 12. čísla časopisu ŠUM pod názvem Threshold Ecologies, které vychází v rámci projektu Adaptace na budoucnost. Ještě před otevřením výstavy se v úterý 5. 11. na několika místech Lublaně chystá několik akcí – performance dua Stony Tellers, koncert ((SCARYPOOL)) a společná večeře, která propojí různé umělecké scény a komunity.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *