Artalk.cz

TZ: Proměny expozic ve Veletržním paláci

Proměny expozic ve Veletržním paláci / Národní galerie v Praze / Praha / 24. 10. 2019

Před rokem byla ve Veletržním paláci otevřena nová expozice 1918–1938: První republika, kterou Národní galerie Praha zahájila postupný proces úprav svých sbírkových expozic. Letos NGP navázala revitalizací expozice poválečného umění a v listopadu zpřístupní novou expozici umění 19. století. Všechny stávající expozice se otevřou návštěvníkům 28. října zdarma.

V loňském roce otevřela NGP první z nových sbírkových expozic 1918–1938: První republika při příležitosti stého výročí založení Československa. Letos navazuje oslavou 30 let od sametové revoluce – od 15. listopadu bude ve Veletržním paláci k vidění nové čtvrté patro s expozicí 1796–1918: Umění dlouhého století. Ta opětovně zpřístupní řadu klíčových děl ze sbírek Národní galerie, mimo jiné Gustava Klimta, Egona Schieleho, Edvarda Muncha, Paula Gauguina nebo Pabla Picassa a Caspara Davida Friedricha. Z českých autorů se mohou návštěvníci těšit na Josefa Mánesa, Antonína Slavíčka, Františka Kupku, Františka Bílka či Josefa Václava Myslbeka.

Od listopadu tak budou ve Veletržním paláci znovu k vidění všechna tři sbírková patra. Expozice poválečného umění v druhém patře – 1930–současnost: České moderní umění – prošla v posledních měsících významnými změnami. Doplnily ji dvě desítky děl vybraných z depozitářů NGP – mimo jiné Zorky Ságlové, Jiřího Sozanského, Barbory Klímové, Václava Kopeckého nebo Svatopluka Klimeše – a zásadním způsobem byla posílena prezentace poválečné české architektury.

Sbírka architektury NGP připravila pět zcela nových kabinetů věnovaných klíčovým momentům vývoje architektury na příkladu exemplárních ikonických děl – originálních modelů, plánů a skic. K vidění jsou nově třeba modely československého pavilonu Expo 58, plaveckého stadionu Praha-Podolí nebo televizní věže Ještěd. Představeny jsou i některé neuskutečněné projekty, jejichž realizace byly zastaveny nebo nenalezly porozumění u tehdejší poroty – např. manželů Machoninových nebo Karla Pragera.

Expozice ve druhém patře nově představuje také ikonické skleněné plastiky Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského Oheň a sklo, které jsou poctou sklářskému řemeslu. Dvojice plastik propojuje přírodní element ohně s lidskou zručností, a současně ztělesňuje zlom v přemýšlení o skle jako o uměleckém médiu, jež má u nás své významné počátky. V kompletně nové koncepci bude expozice poválečného umění představena v horizontu dvou let.

Všechny stávající expozice – dvě patra Veletržního paláce, středověké umění v Klášteře sv. Anežky České a Salm Modern #1: Možnosti dialogu v Salmovském paláci se otevřou široké veřejnosti zdarma v pondělí 28. října při příležitosti státního svátku. Ve všech budovách bude připraven doprovodný program, rovněž volně přístupný, který se zaměří zejména na představení nejdůležitějších uměleckých děl ze sbírek Národní galerie Praha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *