Artalk.cz

24. 10. 2019 / Potrebujeme Neviditeľné múzeum?

Potrebujeme Neviditeľné múzeum?  Do we need an Invisible museum? Kampel amenge o Nadikhuno muzeumos?/ Judit Angel, Oto Hudec, Emília Rigová, Zuzana Révészová, Renata Berkyová, Karolína Ryvolová, Jana Belišová, Adriana Daneková / Goetheho inštitút Bratislava / 24. 10. 2019, 17:00

Potrebujeme Neviditeľné múzeum?  Do we need an Invisible museum? Kampel amenge o Nadikhuno muzeumos?

Prezentácia knihy Book presentation Genďakeri prezentacija

24. 10. 2019, 17:00
Goetheho inštitút Bratislava Goethe Institut Bratislava Goetheskero ištitutos Bratislava

Hostia Guests Vičinde manuša: Judit Angel, Oto Hudec, Emília Rigová, Zuzana Révészová, Renata Berkyová, Karolína Ryvolová, Jana Belišová, Adriana Daneková

Moderuje Moderator o moderatoris:  Laco Oravec

Podujatie bude prebiehať v slovenčine a čestine.

tranzit.sk vydáva publikáciu, ktorej cieľom je reflektovať ideu múzea rómskej kultúry na Slovensku. Táto kniha bola koncipovaná ako formát umožňujúci ďalšie uvažovanie o myšlienke múzea spoločne s umelcami, akademikmi, kultúrnymi pracovníkmi a aktivistami pôsobiacimi na Slovensku, ako aj v iných európskych krajinách. Jednotliví autori prispievajú ku konceptualizácii múzea s ohľadom na rôzne aspekty rómskeho vizuálneho umenia, kultúry, histórie, ich pozícií v rámci dominantných diskurzov a ich relevantnosti v muzeálnom kontexte. Publikácia takisto hovorí o potrebe novej inštitúcie, koncipovanej z perspektívy dneška. Inštitúcie, ktorá by prekračovala hranice tradičného etnografického prístupu a vychádzala z interdisciplinárneho myslenia, ktorá by bola poučená dekoloniálnou a feministickou teóriou a praxou a ktorá by stavala na účasti a spolupráci.

http://sk.tranzit.org/sk/publikacia/0/publication/invisible-museum

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *