Artalk.cz

TZ: Kristýna Erbenová

Kristýna Erbenová / Hranice modré / Galerie FONS / Pardubice / 17. 10. – 29. 11. 2019

Kristýna Erbenová se narodila 1987 v Kutné Hoře. Žije a tvoří střídavě v ČR a Austrálii. Věnuje se umělecké fotografii a všechny její autorské projekty vznikají na filmový materiál středního formátu. 

Absolventka Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě pochází z Kolína, který je proslulý modernistickou fotografickou tradicí díky světově uznávaným osobnostem, jakými byli Jaromír Funke, Josef Sudek či Eugen Wiškovský. Mladá fotografka neotřele navazuje na tuto silnou uměleckou linii inovativním přístupem a svěžím, introspektivním nazíráním reality.

Její zatím poslední soubor s názvem The Limit of Blue (Hranice Modré) je nyní vystaven v Galerii FONS v Pardubicích.  Zobrazuje nekonečnou škálu pocitů v odstínech modré, obsažených v nás i v okolním světě. Autorka tak důsledně prokračuje ve vlastní hlubinné terapii, ve vhledu do a za obecně vnímanou skutečnost.

Kristýna Erbenová se poprvé představila v roce 2011 cyklem Fragile moments (Křehké okamžiky), který byl jakýmsi vstupem do samoty, kdy se chceme ukrýt před světem a schoulit sami do sebe. O rok později autorka začala fotografovat další cyklus Private Territories (Soukromá území), kdy ji zajímaly anomálie v krajině. Téměř identické motivy hledala i v sérii In the Darkless (V bezetmí), na které průběžně pracuje od roku 2014 a fotografuje výhradně v noci. Kristýna zde zachycuje své noční výpravy do krajiny osvětlené pouhým měsícem a hvězdami. Při osamělém putování prostorem zesiluje své vnímání – zbystřuje smysly, přepíná na intuitivní a instinktivní rovinu. Ve tmě pátrá po autentických, zvláštních a neobvyklých místech, které snímá dlouhou expozicí. Tento rozsáhlý soubor se skládá z několika podsouborů: Almost Breathless (Téměř bez dechu) se zaměřuje na intimní portréty lidí, kteří jsou sami v temné přírodě, zatímco Moondust (Měsíční prach) prozkoumává syrovou divokost Austrálie, kde autorčino noční pátrání není spojené s konkrétní krajinou, ale se snahou představit cosi původního z naší civilizace.

Kristýna Erbenová má za sebou již řadu samostatných i skupinových výstav v České Republice i v zahraničí. Její práce byla publikována a pozitivně reflektována odborným tiskem i médii (např. Atelier, Týden, Lidové noviny, Prager Zeitung, Prague Post, časopis FOTO, VICE, Zone Magazine, Shots magazine, Český rozhlas Regina a Vltava, ČT Art, portrét autorky v pořadu kultura.cz a kultura v regionech České televize).

Fotografie Kristýny Erbenové jsou zastoupena v soukromých i galerijních sbírkách v ČR i zahraničí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *