Artalk.cz

TZ: Dům Konstantina Melnikova: Záchrana ikony avantgardní architektury

Dům Konstantina Melnikova: Záchrana ikony avantgardní architektury / Muzeum hlavního města Prahy / Praha / 9. 10. 2019

Muzeum hlavního města Prahy – Centrum památek moderní architektury ve spolupráci se sítí Iconic Houses pořádá 14. října 2019 od 17.00 hodin v galerii Studijního a dokumentačního centra Norbertov přednášku v rámci pátého ročníku evropského přednáškového turné Iconic Houses. V průběhu turné, které se uskuteční 7.–15. října 2019, představí Pavel Kuzněcov, ředitel Státního muzea Konstantina a Viktora Melnikovových a zástupce ředitelky Státního muzea architektury A. V. Ščuseva ikonický Dům Konstantina Melnikova v Moskvě. Přednáška proběhne v angličtině.

Dům, který navrhl architekt Konstantin Melnikov (1890–1974) pro sebe a svou rodinu, se stal ikonou ruské avantgardní architektury. Experimentální válcovitá stavba vznikla v letech 1927–1929 a měla otestovat Melnikovův koncept sériově stavěných domů. Melnikov svůj dům založil na vyváženosti hmotnosti, světla, vzduchu a tepla. Původní dispozice, elegantní prostorové uspořádání a důmyslné stavební postupy se kloubí s unikátní architektonickou formou, která stále působí moderním dojmem. Díky zachování některých historických prvků 20. století dům rovněž odráží tragický osud tohoto solitéra v kolektivistické společnosti.

Pavel Kuzněcov přednáškou v pražské galerii Studijního a dokumentačního centra Norbertov přiblíží historii Domu Konstantina Melnikova od jeho vzniku na počátku 20. století přes jeho proměnu v muzeum v roce 2014 až po současné snahy o jeho zachování. Podělí se o nově zjištěné informace, které pomohly poodkrýt architektonické, stavební, a filozofické otázky, jež předcházely Melnikovovu ambicióznímu plánu vytvořit architektonický manifest v sovětském Rusku ve dvacátých letech 20. století.

Přednášku doprovodí fragmentárně dochovaný dokumentární film s názvem Konstantin Melnikov (1999), který natočili Jet Christiaanse a Marjo Leupers a který Melnikova představí v historickém kontextu 20. století očima historiků architektury a Melnikovova syna a umělce Viktora (1914–2006). Film samotný se stal uměleckým dílem v době, kdy byla budoucnost Melnikovova domu a dalších jím navržených staveb nejistá.

Pavel Kuzněcov vystudoval ekonomii, věnuje se však badatelské činnosti spojené se sovětskou avantgardní architekturou. Žije v konstruktivistickém bytě v komunálním domě v Moskvě a pracuje jako zástupce ředitelky Státního muzea architektury A. V. Ščuseva. Od roku 2014 má na starosti sbírky a archivy Domu Konstantina Melnikova a jejich přechod z privátního vlastnictví ve veřejné muzeum. Z pozice ředitele Státního muzea Konstantina a Viktora Melnikovových rovněž dohlížel na stavebně historický průzkum Melnikovova domu, který finančně podpořil grant Keeping it Modern poskytnutý nadací Getty Foundation. V roce 2017 vydal Kuzněcov v Berlíně knihu s názvem Dům Konstantina Melnikova: Ikona avantgardy, rodinný dům, muzeum architektury. Kromě své výzkumné práce se Kuzněcov proslavil tím, že jako první Rus úspěšně přeplaval Lamanšský průliv (za 14 hodin, 33 minut a 25 sekund).

Kniha Pavla Kuzněcova Dům Konstantina Melnikova: Ikona avantgardy, rodinný dům, muzeum architektury, detailně přibližuje vznik a historii domu v průběhu 20. století, jeho přerod z rezidenčního obydlí v muzeum a dále současný stav domu, který stále čeká na podrobný průzkum a zahájení konzervátorských prací. Kniha přináší jak bohatý archivní materiál, tak i nedávno pořízené fotografie. Popisuje výzvy a možnosti, které přetvoření domu v muzeum provázejí. Mnohé vzpomínkové předměty, které byly v domě nalezeny, se pojí s architektovým profesním a rodinným životem a byly publikovány vůbec poprvé. Dom Publishers, ISBN 978-3-86922-436-7.

Cyklus přednášek o ikonických domech byl zahájen v roce 2014 v pěti evropských městech za účelem zvýšení povědomí o moderních domech-muzeích, jejichž častým společným jmenovatelem je boj o přežití. V rámci tohoto cyklu jsme postupně přivítali ředitele a přední odborníky na největší ikonické domy světa jako jsou Fallingwater Franka Lloyda Wrigta, Glass House Philipa Johnsona, či Vila E-1027 Eileen Grayové. Evropskou iniciativu převzalo pět muzeí: Sonneveld House, Haus Ungers, Villa Stenersen, Vila Tugendhadt a Van Schijndel House, k nimž se v roce 2018 připojila Müllerova vila. Po pěti úspěšných turné po Evropě uspořádá mezinárodní síť Iconic Houses v roce 2020 přednáškové turné i po Spojených státech a Kanadě, které bude mít tři zastávky a Pavel Kuzněcov na něm představí Melnikovův dům. Veškeré předchozí přednášky naleznete na internetové stránce Iconic Houses: https://www.iconichouses.org/lectures.

Internetová stránka IconicHouses.org usnadňuje život milovníkům architektury 20. století, neboť se dá použít i jako seznam oblíbených architektonických destinací. Internetová stránka poskytuje praktické informace o 150 moderních ikonických i soukromých domech světa, které můžete navštívit po předchozí domluvě. Některé dokonce nabízejí i ubytování. Seznam vám rovněž poslouží při plánování cesty do další země či města.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *