Artalk.cz

21. 10. – 22. 10. 2019 / Konference Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945

Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945 / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 21. 10. – 22. 10. 2019

V termínu 21. – 22. 10. 2019 pořádá Technická univerzita v Liberci v návaznosti na řešení grantu Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945 ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec uměleckohistorické sympozium, na kterém budou prezentovány výsledky dosavadního výzkumu a příbuzná témata související s tradičním sympoziem Mezery v historii věnovaném německy hovořícím výtvarným umělcům a umělkyním z Čech, Moravy a Slezska. 

PROGRAM

21. 10.

9:30 – 10:00 registrace
10:00 Ivo Habán – Československo: nové realismy v éře avantgard
10:30 Pavla Machalíková – Je to realismus?
11:00 Robert Janás – Naturalistické tendence v moravskoněmecké malbě 19. století
11:30 Martin Vaněk – Nová věcnost na vsi
12:00 – 13:00 přestávka na oběd
13:30 Keith Holz – What’s new about the new realisms of Czechoslovakia’s German painters?
14:00 Eva Janáčová – Česko-izraelští umělci: Mezi orientalismy a novými realismy
14:30 Milan Pech – Novo/realismus 40. let. Případ Skupiny 42
15:00 – 15:30 přestávka na kávu
15:30 Jaroslav Zeman – Umírněná moderna. Reflexe moderní architektury u českých Němců v odborných časopisech a denním tisku
16:00 Jan Hanzlík – Nová věcnost jako pojmenování mezery v architektonické realitě?

22. 10.

10:00 Anna Habánová Paul Gebauer – příběh monografie a výstavy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *