Artalk.cz

Artalku přišel již druhý dopis od právníků nových kulturních subjektů

V průběhu půl roku dorazil do redakce Artalku v pořadí již druhý dopis od právníků, první byl předžalobní výzva od Nadace The Pudil Family Foundation, druhý pak žádost o zjednání nápravy od Telegraph Hub. Oba dopisy spojuje situace nově vznikající kulturní instituce a oba reagují na kritiku ze strany časopisu.

Na konci letošního června byl spolek Artalk z. s. vyzván právníky Nadace The Pudil Family Foundation, aby stáhl ze svých webových stránek esej Jak nově promýšlet umělecké a kulturní instituce, 1. část. Důvodem byla kritika financování Kunsthalle Praha – výstavní síně sponzorované výše zmíněnou nadací –, které je v eseji označováno za netransparentní. Jako podklad pro argumentaci sloužil odkaz na text publicisty Václava Drozda, který byl v dubnu publikován na platformě Artyčok.TV. Drozdův článek popisuje podnikání Petra Pudila, jeho cestu od privatizace Mostecké uhelné společnosti, až po předsednictví Evropské asociace uhelného průmyslu Eurocoal a investování do solární energetiky. Dále se také zabývá odléváním peněz přes tzv. lichtenštejnské anštalty, které slouží k vyhýbání se placení daní v místě podnikání (v tomto případě v České republice). Nadace The Pudil Family Foundation v současné době vlastní obsáhlou sbírku moderního a současného umění a v Praze na Klárově staví výstavní galerii Kunsthalle Praha.

Artyčok.TV byl na základě předžalobní výzvy od právníků Nadace The Pudil Family Foundation donucen text ze svých webových stránek stáhnout a v minulém týdnu byl v upravené verzi publikován znovu. Artalk.cz byl také vyzván, aby daný text, který údajně škodí pověsti nadace a Kunsthalle Praha, z webu odstranil, nakonec ale byla pouze pod text přidána poznámka o stažení Drozdova textu a ze strany nadace nebyly podniknuty žádné další právní kroky.

Podobný příběh, tentokrát se však netýká publikovaného článku, se opakoval toto září. V polovině měsíce přišla Artalku žádost o zjednání nápravy od právníků společnosti Telegraph Hub s.r.o. Jedná se o společnost založenou a vedenou olomouckým podnikatelem Robertem Runtákem, který v současné době staví kulturní centrum Telegraph v centru Olomouce. Součástí budovy má být galerie, rezidenční umělecký ateliér, coworkingový prostor, kavárna a speciální soukromý prostor věnovaný milovníkům umění Telegraph Lounge. V souvislosti s plánovaným otevřením centra 17. listopadu tohoto roku byla Artalku zaslána žádost o zakoupení inzertní plochy na webu. Žádost byla zamítnuta, protože redakce Artalku nepovažuje za konzistentní věnovat se na jedné straně kritickému výtvarnému umění a na druhé straně poskytovat viditelnost subjektu, jenž je financován z podnikání s exekucemi (Robert Runták dlouhá léta vede Exekutorský úřad Přerov).

Artalk byl vyzván k nápravě (tedy k publikování inzerce) a osočen z porušení „ústavního principu zákazu diskriminace (čl. 3 odst. 1 Listiny) na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, ale též na základě majetku, rodu nebo jiného postavení.“ Advokátovi společnosti Telegraph Hub byla zaslána odpověď, ve které Artalk odmítá nařčení z diskriminace, přičemž antidiskriminační zákon, který slouží primárně k ochraně slabší strany, se vztahuje pouze na fyzické, a ne právnické osoby. Stejně tak si spolek Artalk z. s. stojí za tím, že ačkoliv existence soukromých exekutorských úřadů jsou v souladu se zákonem České republiky, neznamená to, že se nemohou stát předmětem veřejné kritiky.

Redakce Artalku považuje za důležité komunikovat tyto události veřejně, protože nevnímá časopis jako svou soukromou záležitost, ale jako platformu pro současné výtvarné umění, jemuž je vlastní snaha o kritický a svobodný postoj. Obě výzvy od právníků – ať už se jedná o Nadaci The Pudil Family Foundation nebo společnost Telegraph Hub – považuje redakce za pokus o zastrašování a potlačování svobody slova. Podobné právní kroky také znemožňují jakoukoliv snahu o to vést dialog nebo rozvíjet věcnou argumentaci.


Ilustrační obrázek: Max Máslo

Komentáře

  • Robert Runták

  K posledni větě a Vaší “snaze vést dialog” snad jen kousek z cca 3 týdny staré komunikace na sociálních sítích:
  Robert Runták:
  Anežka Bartlová Škoda, že jste do diskuse nepřizvali i některé ty soukromé sběratele – klidně mě.

  Anězka Bartlová:
  Robert Runták no, jak jste si všiml, nepozvali jsme Vás, ani pana Petra Pudila, který ale moc chtěl přijít. Naschvál. Nestojíme totiž o žádnou PR prezentaci, nebo poměřování, kdo má větší a lepší galerii. Proto to není to panelová diskuse, jde o diskusi, v níž si mezi sebou umělci/kyně, kurátorky/ři a kdokoliv, koho to téma zajímá má ujasnit argumenty těch, kteří otázku ne/spolupráce se soukromými penězi, které pocházejí z eticky problematických zdrojů řešili. Oslovili jsme tedy ty, s nimiž se známe a máme je rádi, aby řekli kratičký názor/statement ale hlavní část má být věnována diskusi mezi všemi zúčastněnými.

  Více zde: https://www.facebook.com/1208193747/posts/10220417831495026?sfns=mo

  Čili jste to vy v Artalku, kdo znemožňuje vést dialog.
  A jste to vy v Artalku, kdo potlačuje svobodu slova.
  Nikdo jiný.

  • Marie Krappmann

  Obvykle se do diskuzí nezapojuji, ale v tomto případě jsem neodolala. Přece jen bych viděla drobný rozdíl mezi absencí pozvánky k diskuzi a velmi vágně zdůvodněným trestním oznámením kvůli neposkytnutí inzertní plochy na webu nezávislého periodika. To už dle mého zavání donucovacími praktikami. Pan Runták přece může publikovat inzerci kdekoli jinde. Proč zrovna v Artalku, když patrně ví, jaký postoj jeho redakce zaujímá ke zdrojům jeho soukromých financí?

  S přátelským pozdravem
  Marie Krappmann

  • David Bareš

  To je opravdu hrozné, myslím, že by se Arttalk neměl nechat zastrašit. Chceme platformu nezávislou, svobodnou, nekomerční.

  • David Bareš

  Na druhou stranu je pravda, že Arttalk, který je financován z veřejných prostředků, by měl být svobodomyslnější a otevřenější.

  Jako odborník z oblasti umění nedostávám již několik let možnost do Arttalku psát, když do redakce zašlu své recenze, nedostanu ani odpověď. Cítím se rovněž ze strany Arttalku diskriminován. Ale zastrašování právníky by mne nenapadlo. To považuji za nefér. To do oblasti kultury nepatří.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *