Artalk.cz

TZ: Karel Malich

Karel Malich & utopické projekty / kurátor: Denisa Kujelová / Fait Gallery / Brno / 16. 10. 2019 – 11. 1. 2020

Výstava Karel Malich & utopické projekty je nejkomplexnější prezentací modelů utopických děl, které byly doposud představeny jen fragmentárně. Autorská výstava Karla Malicha cílená na tyto architektonické vize, kterým se autor věnoval od šedesátých let, je doplněna o výstavu dalších českých a slovenských autorů, kteří se v dané době rovněž věnovali fiktivní architektuře. Výstava Karel Malich & utopické projekty ve Fait Gallery tak jejich díla mezi sebou konfrontuje a představuje v nových a širších souvislostech. 

Utopické architektonické projekty Karla Malicha jsou výsledkem jeho dlouhodobé fascinace prostorovými představami a jejich možnostmi, které skýtaly pro potřeby lidstva budoucnosti. Jejich vize si autor od šedesátých let systematicky zaznamenával formou přípravných kreseb, studií a provizorních maket. Trojrozměrných realizací se však vzhledem k omezeným materiálovým možnostem i nedosažitelným technickým požadavkům dočkal pouze zlomek z nich.

Ideám utopického urbanismu budoucích států, měst, ale i dílčích projektů a staveb, předcházel u něj i dalších prezentovaných autorů: Milana Knížáka, Václava Ciglera, Alexe Mlynárčika a studia VAL, Júlia Kollera, Dalibora Chatrného, Stana Filka a Jozefa Jankoviče, nejen rozpor s koncepcí stávajících budov a měst, ale především radikální kritika nesvobodné společnosti a rovněž nově i nastolení ekologických témat. Také do té doby netušená progresivita kosmologického výzkumu napomáhala vizím futurologických světů s vysokým důrazem na jejich sociální a environmentální aspekt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *