Artalk.cz

V Ústí nad Labem proběhne konference o zvukové ekologii

Konference Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond / Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Veřejný sál Hraničář / Ústí nad Labem / 3. — 5. 10. 2019

Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond je mezinárodní mezioborová konference zaměřená na aktuální problematiku akustické ekologie, vnímané z perspektivy umění a společenských i přírodních věd. Cílem konference je přispět k mezinárodní diskusi o tématech jako je zvukové znečištění, možnosti interpretace a manipulace zvukového prostředí či možnostech reflexe „zvukové ekologie“ ve vzdělávacím procesu.

Otázky zvukového znečištění, hluku a hlubokého naslouchání stály dlouho mimo hlavní proud moderní a postmoderní hudby, ale v poslední době jsou součástí témat, kterými jsme nuceni se zabývat. Zvuková ekologie zdůrazňuje důležitost autonomního zvukového univerza, které nás neustále obklopuje a jehož součástí jsme. Zvuk je v tomto myšlenkovém kontextu vnímán jako kvalita komplexního, „více-než-lidského“ systému, existujícího a „znícího sám o sobě“. Záleží na našich percepčních schopnostech či na situaci a ochotě posluchače, který tuto neustále se proměňující sonickou texturu světa může přijmout, pochopit, nechat ji působit a využít ji jako inspiraci, jako prostředek k poznání, znepokojení, nebo uklidnění. Věda ke zvuku přistupuje spíš analyticky, snaží se určit jednotlivé prvky vypovídající o pozitivních, nebo negativních procesech a výsledná data pak interpretuje.

Jak umělecký tak vědecký přístup k fenoménu zvuku a poslouchání zdůrazňuje aktivní povahu percepce, tvůrčí podstatu poslouchání. Z „původního“ nerozlišitelného hluku se akustický signál mění v artikulovaný, smysluplný tvar. Ten je určen řadou vědomých i intuitivních rozhodnutí posluchače, ovlivněného mnoha společenskými i psychologickými faktory. Protože je téma akustické ekologie v regionu střední Evropy dosud okrajové, konference si klade za cíl spíš otázky klást, než na ně dávat jasné odpovědi.

 

Program se skládá z pěti tematických konferenčních bloků, výstavy, zvukových performancí, a zvukových procházek.

Tématické sekce:

 

ČT 3/10 Zvuk jako prostředek změny
  Design, prostředí a zvuk
PÁ 4/10 Zvuk jako vnitřní zkušenost
  Zvuk a vzdělávání
SO 5/10 Kontext zvuku

 

Konference navazuje na zakládající mezinárodní konferenci Středoevropské společnosti pro zvukovou ekologii CENSE, která se uskutečnila v Budapešti na přelomu listopadu a prosince 2018.

Přednášející: Sam Auinger, Dariusz Brzostek, Roberta Busechian, Raquel Maria Lemos e Castro, Jozef Cseres, Peter Cusack, Martin Flašar, Július Fujak, Jeff Gburek, Csaba Hajnóczy, Jarosław Jaworek, Karolína Kotnour, Balázs Kovács, Anna Kvíčalová, Irena Pivka, Tomáš Šenkyřík, Jan Trojan, Aleksandar Vejnovic, Sławomir Wieczorek, Nathan Wolek, Šárka Zahálková, Jadwiga Zimpel

Vystupující performeři: AVA kolektiv, Ali Chakav, Jeff Gburek, Slavek Kwi, Jiyun Park, Boštjan Perovšek, Jan Sůsa, Tomáš Šenkyřík, Bary Yuk Bun Wan, Aloïs Yang, Martin Zet Vystavující umělci: Felix Blume, Raguel Castro, Peter Cusack, John Grzinich, Daniel Hanzlík, Ibra Ibrahimovič, Polina Khatsenka, Michal Kindernay, Jan Krombholz, Zdeněk Košek, Slavek Kwi, Marie Steinerová

Pořadatelé a partneři: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, The Soundscape Research Studio, Institute of Cultural Studies, University Wroclaw, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Veřejný sál Hraničář, Asociace Mlok, Agosto Foundation

Finanční podpora: Visegrad Fund, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Koordinátoři konference: Iva Polanecká, Miloš Vojtěchovský, Jan Krtička a Pavel Mrkus

murmurans.ujep.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *