Artalk.cz

TZ: Lukáš Jasanský, Martin Polák

Lukáš Jasanský, Martin Polák / Vzorová výstava / kurátorka: Vladimíra Brucháčková Závodná / Galerie Závodný / Mikulov / 3. 10. 2019 – 16. 11. 2019

Dvojice renomovaných českých fotografů Jasanský – Polák vytvořila site-specific instalaci, která je v přímém dialogu s architekturou interiéru Galerie Závodný. Ke svému autorskému projektu přizvali Jaromíra Novotného, českého výtvarníka, jehož senzitivní tvorba je ceněná kritiky nejen u nás, ale i v zahraničí.

Použité fotografické papíry různých formátů, které prošly technologickým procesem vzniku fotografie klasickou metodou zpracování analogické fotografie a nesou na sobě stopy vývojky a ustalovačů, tvoří páteřní osu celé výstavy. Jednotlivé listy jsou zajímavé tím, že na svém povrchu nesou vizuální genetickou informaci o zrodu jednotlivých uzavřených fotografických cyklů. Každý arch prošel výrobním procesem, který je na povrchu fotografického papíru patrný. Dlouhé skladování navíc zanechalo stopy v barevné struktuře a v míře zažloutnutí bílých a černých ploch fotopapírů.

Lukáš Jasanský a Martin Polák předem znali interiér Galerie Závodný i proměny světelného osvitu v denní časové ose v těchto prostorách. Pracovali s konvolutem „poznamenaných“ archů obdobně jako se skutečnou autorskou sérií. Jemné abstraktní vzory jednotlivých fotopapírů spoluutváří dialog s členitým a současně puristickým prostorem galerie.

Jaromír Novotný byl ke spolupráci přizván zcela záměrně. Jeho velmi kompaktní a ucelená tvorba rovněž reaguje na samotné bytí plochy obrazu, nenabízí divákovi nic zobrazivého a konkrétního. Za touto zdánlivou jednoduchostí a statičností obrazové plochy se ale skrývá velmi promyšlená práce s obrazovou plochou a jejím členěním, s účinky světla a s interakcí s vnějším prostorem, především stěnou, na které obraz visí.

Harmonie, která spočívá ve vizuální čistotě dvou odlišných autorských přístupů, otevřený dialog s architekturou budovy, hra s formáty a senzitivita prací, která odkazuje k minulým a již odžitým dějům, jsou příslibem jedinečného, téměř meditativního zážitku, této výstavy, kterou sami autoři nazvali „Vzorovou výstavou.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *