Artalk.cz

1. 10. 2019 / diskuze K nejistým obzorům

 K nejistým obzorům – zvuková ekologie: krajina-kolaps-umění / diskuze a prezentace / Dům U Kamenného zvonu / 1.10. 2019, od 18 hod

Peter Cusack, Ice Bells, záběr z videa, 2019. Foto: GHMP

Jedná se o program v rámci série Sonic Circuits k výstavě Zvuky, kódy, obrazy

Málokdo už pochybuje, že nejen naše bezprostřední okolí, ale i celá planeta se díky dominovému efektu a zpětnovazebným procesům na povrchu země a v atmosféře nachází v nejistém, pravděpodobně v kritickém stavu. Stojíme před palčivou otázkou: lze procesy, jako jsou nepříznivé klimatické změny, nebo pád indexu biodiverzity nějak ovlivnit dokonce zastavit? Vrátit se do stavu před začátkem industriálního věku? Je to pro jednotlivce, jednotlivé státy, dokonce mezinárodní komunitu realistické?

Akustická ekologie je jeden z aktuálních oborů zabývajících se už od 60 lete minulého století těmito antropocéními změnami. Propojuje výzkum technických, psychologických, sociologických i estetických aspektů zvukového prostředí a operuje s pojmy jako je soundscape / zvuková krajina a umění naslouchání. Témata se dotýkají otázek: přispívá akustická ekologie – případně zvukové umění, hudba, výtvarné umění – potažmo současné umění obecně – k mobilizaci veřejného povědomí, k tlaku na politické struktury a zákonodárné instituce? Jak může umělec profesně, nebo občansky konkrétně přispět? Jak dosáhnout změny stávajících (autodestruktivních) způsobů naší koexistence s přírodou?

K rozpravě jsme pozvali několik hostů, kteří se uměním, ekologií a akustickou ekologií zabývají. Někteří se zúčastní mezinárodní konference MURMURANS MUNDUS v Ústí nad Labem .

S příspěvkem vystoupí: Jonáš Gruska (Bratislava)Tomáš Šenkyřík (Židlochovice)Peter Cusack (Berlin/Londýn)Jan Krtička (Ústí nad Labem), Gabriela BK (Praha)

moderátor: Vít Bohal (nadace Agosto foundation)

připravil: Miloš Vojtěchovský (s podporou nadace Agosto Foundation a Asociace MLOK)
http://murmurans.ujep.cz/

https://agosto-foundation.org/cs/k-nejistym-obzorum

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *