Artalk.cz

TZ: Adéla Bébarová

Adéla Bébarová / kurátorka: Iva Mladičová / Výklady AXA / Praha / 26. 9. – 29. 12. 2019

Adéla Bébarová se ve svých prostorových pracích často vztahuje ke specifickým a charakteristickým danostem konkrétního místa. V nedávné instalaci Luminiscence (2019) pro Galerii města Plzně převedla parametry stavebního prvku interiéru do prostorové struktury, kterou skrze výrazový prostředek umělého světla významově obohatila o poetickou interpretaci architektonické historie budovy. Již roku 2005, v závěrečné práci studia na pražské Akademii výtvarných umění, vytvořila konceptuálně laděnou instalaci nazvanou Okna, kdy geometrii reálných oken promítla na podlahu místnosti, a divákovi tak záměrně proměnila původní prostorovou dispozici místa. Také ve Výkladech AXA vytvořila po průzkumu architektonických prvků funkcionalistického paláce práci zohledňující jeho charakteristické specifikum – plavecký bazén, pracuje s geometrií plaveckých drah jeho dna. V prostoru původně určeném pro zviditelnění nabízeného zboží simuluje prostřednictvím symbolu architektury specifický prostorový vjem. Nejen v této instalaci jí jde především o vtažení diváka do výtvarné situace. Adéla Bébarová tak opakovaně ve svých konceptuálně zaměřených pracích nachází symbolický prvek místa a jeho reálnou podobu překlápí do elementární abstraktní formy. Dlouhodobě ji zajímají současné možnosti syntézy konceptu, land artu a minimalistické formy.

ADÉLA BÉBAROVÁ (nar. 1978 ve Šternberku) v letech 1997–1999 studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 1999–2001 na Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně (sochařský ateliér M. Gabriela) a 2001–2005 Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér J. Zeithammla). Roku 2003 uskutečnila stáž na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (M. Karel), 2004 na Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca a roku 2005 obdržela stipendium Hlávkovy nadace. V období 2007–2013 pedagogicky působila na SUŠ a VOŠ textilních řemesel v Praze, od roku 2012 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze (Ústav průmyslového designu). Je autorkou publikace Porcelán – Základy formování a technologie zpracování porcelánu (2017). Samostatně vystavuje od roku 2002, např.: Divadlo hudby, Olomouc, 2002; Kai de Kai, Praha, 2006; Prolínání, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk, 2007; Dimenze prostoru (s L. Stejskalovou), Atrium, Žižkov, Praha, 2009. Opakovaně se účastní výstav seskupení Socha 2: Reinraum, Düsseldorf, 2002; Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora, 2006; Socha 3, Alšova jihočeská galerie, České Budějovice, 2007; Nic na odiv…?, Kateřinská zahrada, Praha, 2008; Svoz 16, Rabasova galerie, Rakovník, 2011; Místo sochy, kostel sv. Vavřince, Galerie Klatovy / Klenová, 2015; Socha 2, Galerie města Plzně, 2019. Společně s J. Šafaříkem uspořádala od roku 2009 osm ročníků sochařského sympozia site-specific charakteru v Roškopově u Staré Paky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *