Artalk.cz

TZ: Filip Černý

Filip Černý / Whitemotiv / kurátorka: Lucie Nováčková / Pragovka Gallery: The White Room / Praha / 17. 9. 2019 – 17. 10. 2019

Ve výstavě nazvané Whitemotiv Filip Černý reaguje na předchozí vybílení již beztak bílého prostoru galerie The White Room, do níž umisťuje sérii obrazů, v nichž pokračuje v tematizaci zastavení času a příběhu, ve kterém bílá dostává větší prostor… nehledě na to, zda se jedná o bílé bavlněné kalhotky nebo bílou vránu.

Whitemotiv je zároveň jakýmsi přirozeným vyústěním tendencí, jež bylo možné v jeho tvorbě vysledovat již odpočátku; Černý je přirozeně cizeluje, tříbí, čistí: Zaujat interiérem, téměř filmovým zastavením času ajeho rozmlžeností, zaujat nikdy nedopovězeným příběhem, osciluje mezi protiklady malířského zjednodušení a řemeslem malby, skáče mezi černou a bílou a ladí šedé.

Whitemotiv je odpovědí na vše, co je v malbě špatně: nedotažení, dočasnost způsobená kresbou pastelem na našepsované plátno, skicovitost, pomíjivost, zdánlivá snadnost, ať již jde o jakkoliv efemérní pojem. Whitemotiv je svérázným gestem, měnícím galerii na zvláštní druh reality, kdy se ocitáme “uvnitř“ skicáku. Toto gesto jakoby mělo ještě další, velmi hluboký smysl: upozorňuje na dočasnost naší paměti, na možné vrstvy jejího překrývání. Je-li bílý, nepopsaný list metaforou paměti a tužka, potažmo ruka s tužkou nástrojem, který na ni zakresluje obrysy právě prožívaného, čím pak v této metafoře bude naprosto vybílená galerie? Veškeré skicy k vystaveným obrazům vznikaly digitálně, jsou tedy snadno vymazatelné. Stejně snadno lze z takových skic odstranit část kresby. Médium, v němž se Filip Černý pokouší fixovat svou vizuální paměť, jakoby mnohem lépe odpovídalo vlastnostem lidské paměti než „zastaralé“ médium tužky a papíru. Metafora paměti se z této perspektivy zdá mnohem jednoznačnější; pod jednou vrstvou může být další, a další, počet vrstev může být obrovský. Motivy můžeme přesouvat z jedné kresby do druhé. Nebo to ani dělat nemusíme, i tak ale tato možnost zůstane v kresbách jaksi přítomna. Technologie, již si Filip Černý vybral k přenosu digitálních kreseb do fyzického světa, je stejně pomíjivá, jako její digitální sestra: zvolený pastel na plátně může působit jako jakási podmalba, prchavý záznam, přes který přejedeme prstem a zmizí.

Výsledkem výše popsaných nástrojů, použitých při tvorbě výstavy Whitemotiv, pak není pouhá série obrazů, ale velmi přesvědčivá simulace lidské paměti, o to působivější, že diváka nutí tuto simulaci zažívat v reálném čase a fyzickém těle.

Filip Černý ( *1975, Praha). Vystudoval AVU, ateliér Jiřího Sopka. Patří k představitelům generace, kterou již nyní můžeme považovat za tu, která pomohla formovat nastupující generaci malířů 21. století (mezi výstavy, jež pomohly kodifikovat generační témata můžeme řadit např. výstavu RESETTING z roku 2008). Vystavoval např. v Národní galerii, Špálově galerii, Mánesu a mnohých dalších českých i zahraničních galeriích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *