Artalk.cz

TZ: Adam Štech

Adam Štech / Caput mortuum / kurátor: Petr Vaňous / DSC Gallery / Praha / 18. 9. – 12. 10. 2019

Po letité spolupráci mezi výrazným malířem českého současného umění Adamem Štechem a DSC Gallery je prezentována první samostatnou výstavou jeho nejaktuálnější tvorba. Pod kurátorským vedením Petra Vaňouse vznikla neotřelá výstavní koncepce, která reprezentuje způsob uvažování malíře, který neukončuje a neopouští jedno téma, aby přešel k dalšímu. Ba naopak, soustavná tvůrčí práce Adama Štecha je kontinuálním hledáním intimní obsahové roviny, kterou často ovlivňuje jeho vlastní (i rodinný) život. K vidění je rozsáhlá prezentace malířských technik, do nichž spadají především mozaiky, kvašové a olejové malby. V nich se Adam Štech mistrovsky projevuje svou revizí motivů z moderního světového umění. 

Není tak obvyklé, aby v rámci nastupující generace vystoupil mladý umělec s jasně danou vizí, s příklonem k tradici, s příměsí aktuálních událostí a nákloností k uměleckému řemeslu. Adam Štech dokázal rozpracovat „vlastní dekonstruktivní šablonu“, podle které strukturuje a staví své obrazové kompozice. Po deseti letech intenzivní malířské práce se setkáváme s velmi promyšlenou a jistou malbou, reflektující osobní zkušenosti a prožitky autora. Důležitým mezníkem tohoto vývoje považuje kurátor Petr Vaňous výstavu Resetting. Jiné cesty k věcnosti, která proběhla v GHMP v Praze na přelomu let 2007-8. Jak uvádí: „Jeho specifická tvorba, inspirovaná rozlivem postmoderních tezí a ohýbáním modernistického či jinak dějinně zatíženého tvarosloví ad absurdum v současném českém umění, má své pevné místo.“ A je to právě osobnost kurátora Petra Vaňouse, která zařadila mezi ostatní významné autory Adama Štecha do skupinové výstavy Motýlí efekt / The Butterfly Effect v pražském Rudolfinu v roce 2013. Tato výstava umocnila v Adamu Štechovi přesvědčení, že se má s plným nasazením věnovat umělecké kariéře. „Považuji svoji práci za neustále se vyvíjející. Leimotivem mých obrazů je konflikt nebo rozpor,“ prohlásil v jednom z rozhovorů Adam Štech.

Obrazy reagují na postmoderní podněty, což opodstatňuje také tradiční výtvarná forma. Finální kompozici autor hledá skrze kresby a koláže, které považuje za spíše přípravné fáze, i přestože jsou detailně dokončeny. Jak kurátor Petr Vaňous popisuje: „Na jejich základě přetváří a transformuje figuraci tak, aby byla patrná jak její inspirace v dějinách umění (reprodukce), řekněme úběžník k apropriaci, tak její aktualizace, která naopak promlouvá o živých zásazích a novém tvarování současnosti. Hledání výrazu má své autorské opodstatnění, a tím je Štechův specifický „vnitřní model“. Zdánlivě odlišné malířské strategie a metody sahající až k archaické mozaice sjednocuje integrační aspekt tvorby, v němž se projevují vědomé korekce i otisky mimovolní paměti. Kolážovitý charakter malby odpovídá integračním postupům, které na jediném plátně sjednocují rozporné a heterogenní světy.“

Důkazem, že se Adam Štech neustále posouvá v technologickém a malířském procesu, je pro galeristku Olgu Trčkovou jeho cit pro aktualizaci, revitalizaci témat a zachovávání formy: „Vážím si toho, že zastupujeme tak solitérní mladou osobnost současného umění. Kubistické a postmoderní postupy dokáže skvěle prolínat s prvotřídní malbou, která do sebe absorbuje esenci picassovského génia.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *