Artalk.cz

TZ: Marek Macek

Marek Macek / Anodonta / Galerie výtvarného umění v Náchodě / Náchod / 19. 9. – 10. 11. 2019

Kresba zvukem, interference a úvahy o soběstačnosti objektu – V Galerii výtvarného umění v Náchodě bude 18. září 2019 v 17 hodin zahájena samostatná výstava Marka Macka. S Anodontou se mají návštěvníci možnost konfrontovat až do 10. listopadu. 

V Galerii výtvarného umění v Náchodě bude 18. 9. 2019 v 17 hodin zahájena samostatná výstava Marka Macka (1979). V rámci výstavního programu <40 let autor v komorním prostoru Kabinetu kresby, grafiky a fotografie představí Anodontu – zvukový objekt, jehož vznik podnítila fascinace interferenčním jevem a v současnosti aktuální uvažování nad nezávislostí objektu na vnějším lidském elementu. Prostor vymezený dvěma rezonančními pláty vybízí ke vstupu a konfrontaci – Anodonta není interaktivní, její systém však registruje i nejjemnější změny ve svém okolí. O jejím akustickém projevu lze uvažovat jako o kresbě zvukem, při níž se interference stává společným jmenovatelem vizuálního a akustického vyjádření.

Marek Macek ve své současné tvorbě navazuje na zkušenosti ze sympozií, která od roku 2015 probíhala na Broumovsku; obrací se k médiu, fyzikálním jevům i objektům jako takovým jako k tématu uměleckého výzkumu. Anodonta je přirozeným vyústěním studia zvuku a vlastní rezonance objektu. Výstava bude v GVUN přístupná od 19. 9. do 10. 11. 2019 denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *