Artalk.cz

TZ: Kristýna Gajdošová, Štěpán Brož

Kristýna Gajdošová, Štěpán Brož / TropicalMystical / Galerie Monomach / Brno / 6. 9. – 30. 9. 2019

„Zahalená postava v kapuci kráčí dusným odpoledním lesem a zvolna se pohupuje v rytmu ševelících větviček. Z prostoru kolem jejích rtů se line pravidelný mumlavý zpěv. Pak projde kopřivami až k bahnitému korytu potoka, posadí se a ztichne.“

Společná výstava Kristýny Gajdošové a Štěpána Brože vytváří pohled do magického světa, kde skrz fantasy krajinu duní trapový beat a kde rap zní za doprovodu hučení hvozdů. Spojení dvou sebeironizujících osob a na první pohled dvou téměř neslučitelných světů – fantasy a materiálního kapitalistického světa. Únik skrz realitu pomocí snění a zesměšňování mainstreamových model.

Kristýna v rámci Tropical Mystical používá alter ego jako odraz vlivu Štěpánových mýtických postav z jeho paralelního světa ovlivněného šedí společnosti. Stává se živoucí bytostí z obrazu a svojí intervencí vyplňuje celý prostor. Autorský rapový text je Kristýninou osobní zpovědí a vyjádřením se ke spolupráci obou autorů. Ironizuje v němsebe sama a prostředí kterým se obklopuje a inspiruje.

„Rychlost, efektivita a peníze jsou mantrou světa, který nám nepatří. Odpovědi po budoucnosti společnosti a planety jsou tak nejasné, že i přes jejich klíčový význam nám nezbývá než hledat oporu v humoru a snění.“

Výstava se koná v rámci výstavního bloku s názvem K obrazu svému: vizuální transfer a autenticita díla.

Tematický okruh se zaměřuje na problematiku vnímání pojmů originality a autenticity v současném umění. Na první pohled velmi široké a poměrně obecné tématak nabízí celou dlouhou řadu možností a úhlů pohledu, jímž ho lze uchopit. Nabízí širokou škálu možných uměleckých východisek, jež z této situace vznikají, přičemž mohou v sobě reflektovat různé podoby vztahů a kontextu, ať už se jedná o různou povahu vztahu „učitele a žáka“, problematiku přejímání určitých „modních trendů“ a specifických vizuálních odkazů, případně jejich znovuobjevování, oživování a přehodnocování. Monomach se rozhodl téma zařadit do svého programu z důvodu, že aktuálnost těchto otázek roste s dobou stále více přesycenou obrovským množstvím všemožných vizuálních podnětů, s nimiž lze nakládat do různé míry vědomě, ale mohou fungovat i podprahově. Zabývat se tak bude mimo jiné i často užívanými principy citace či apropriace, případně snaze se v tomto ohledu nějakým způsobem vyhraňovat. Blok rovněž zasáhne i do často probírané a mnohdy ambivalentně vnímané oblasti originality v kontextu autorského práva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *