Artalk.cz

TZ: City Mejkap: Slovenské umenie mesta

City Mejkap: Slovenské umenie mesta / kurátor: Vladimír Beskid / Galerie Klatovy / Klenová: Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech / Klatovy / 6. 9. – 10. 11. 2019

Erik Binder, Michal Černušák, Pavlína Fichta Čierna, Viktor Frešo, Ján Kekeli, Martin Kochan, Marek Kvetan, Zorka Lednárová, Milan Mazúr ml., Michal Mráz, Erik Šille, Olja Triaška Stefanovič

Výstavný projekt pod názvom CITY MEJKAP sa sústreďuje na fenomén mesta a urbánnej kultúry v súčasnom slovenskom umení. Ide o široký záber problematiky od sociálno-politických otázok, kritického pohľadu  k osobitej estetike a vizualite mestských štruktúr: sídliská, bývanie, reklamný smog, komercia a nakupovanie, developeri, voľný čas a opustené miesta, ne-miesta, periférie a pod. Zároveň dvanásť vybraných slovenských umelcov/-kýň prináša osobité programy aj isté mediálne rozptýlenie. Na výstave sa presadzujú  súčasné polohy figurálnej maľby so vstupmi street artu a airbrushu, fotografické dokumentárne série, fragmenty objektov až po metaforické video eseje autorov/-riek.

Samotný názov výstavy CITY MEJKAP prináša hybridný tvar  všade prítomnej angličtiny. Znamená ukázať nielen lepšiu nalíčenú tvar súčasného mesta, zamaskovať jeho slabiny, ale aj naopak re-formovať, zdokonaľovať a nastavovať krivé zrkadlo jeho negatívnym tendenciám. Tento anglicko-slovenský kríženec metaforicky vyjadruje aj  kolážový, hybridný, či bastardný charakter prezentovaných prác, ale aj našej narušenej  a krízovej súčasnosti urbánneho prostredia. Na jednom z Mrázových muralov je nastriekané heslo: „Človek je produktom svojho okolia. Okolie je vonkajší obraz vnútra človeka“. To by mohlo byť aj mottom tejto výtvarnej stretávky, vizuálnych znakov mestskej (sub)kultúry dneška…

Táto výstava slovenských umelcov/-kýň strednej a mladšej generácie je pripravená v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. Po jej uvedení v Klatovách (september – november 2019) bude reprízovaná v Galérii UFFO – SCT  v Trutnove (november 2019 – január 2020).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *